การเมือง

ป.ป.ช.ตั้งอนุไต่สวนทุจริตเงินทอนวัด

  ที่ประชุมป.ป.ช.มีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนกรณีการทุจริตเงินทอนวัด เผยในสำนวนพบเพียงเจ้าหน้าที่กระทำผิด ยังไม่มีพระถูกกล่าวหา   นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้พิจารณากรณีการตรวจสอบการทุจริตเงินอุดหนุนงบประมาณบูรณปฏิสังขรณ์วัด 12 คดีตามที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ปปป.ตร.) ส่งสำนวนคดีมาให้ป.ป.ช.ดำเนินการ โดยที่ประชุมคณะกรรมการป.ป.ช.พิจารณาแล้วพบว่ามีมูลความผิดชัดเจน เพียงพอ จึงมีมติตั้งอนุกรรมการไต่สวนกรณีสำนวนการทุจริตเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา   นายสรรเสริญ กล่าวว่า ในกรณีมีผู้ถูกกล่าวหาเป็นอดีตผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3 ราย คือ นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ อดีตผอ.พศ. นายพนม ศรศิลป์ อดีตผอ.พศ. และน.ส.ประนอม คงพิกุล รองผอ.พศ. พบว่ามีส่วนร่วมกระทำผิดในการเบิกจ่ายงบฯดังกล่าว มูลค่าความเสียหาย 20 ล้านบาท โดยให้นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร กรรมการป.ป.ช. เป็นผู้รับผิดชอบสำนวนคดี จากนั้นป.ป.ช.จะแจ้งคำสั่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน ส่งไปให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 3 คนรับทราบ หรือให้คัดค้านรายชื่ออนุกรรมการต่อไป   ผู้สื่อข่าวถามว่า ในสำนวนที่ปปป.ตร.ส่งมามีพระหรือบุคลากรในวัดเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ นายสรรเสริญ กล่าวว่า ในสำนวนปปป.ตร.มีแค่เจ้าหน้าที่ที่กระทำความผิด ส่วนพระไม่ได้ถูกกล่าวหา แต่หากวัดมีส่วนรู้เห็นอาจต้องขอให้พระและบุคลากรในวัดมาเป็นพยาน  

อ่านเพิ่มเติม