"ผบ.ตร" สั่งเฝ้าระวังเข้ม ผ่านวันแรกสงกรานต์ไร้ปัญหา
วันที่เผยแพร่ วันเสาร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 08:30 น.

 

พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. เปิดเผยว่า ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ภาพรวมการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากประชาชนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี และทาง ผบ.ตร. ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในพื้นที่จุดเล่นน้ำตามเมืองใหญ่ๆ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ช่วยบริการประชาสัมพันธ์ นักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้สำนักงานตรวจเข้าเมืองเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบต่างชาติในการเข้าออกประเทศ ส่วนตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เน้นการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด สกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดที่อาจจะมีผู้ฉวยโอกาสกระทำความผิดในช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์

 

อย่างไรก็ตาม ในห้วงวันหยุดยาว เทศกาลวันสงกรานต์ที่เหลือนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ อาทิ เล่นน้ำสุภาพ แต่งกายมิดชิด ไม่ใช้อุปกรณ์เล่นน้ำแรงดันสูง ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอล์ฮอลให้กับบุคคลที่มีอาการมึนเมา หรืออายุต่ำกว่า 20 ปี และให้ผู้จัดงานกำหนดขอบเขตบริเวณที่ใช้เล่นน้ำสงกรานต์ ตามกฏหมาย และอนุญาตให้เล่นน้ำในบริเวณที่จัดไว้ให้เท่านั้น