คนอยากเลือกตั้งบุกสภาฯ ค้านสนช.ผ่านร่างยุทธศาสตร์ชาติ
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 11:42 น.

 

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่รัฐสภา กลุ่มคนอยากเลือกตั้ง นำโดย “โบว์” น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา เดินทางมาทำกิจกรรมเพื่อคัดค้านการพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ตามมาตรา 28 (9) แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งจะมีการพิจารณาในวันที่15 มิ.ย. โดยได้อ่านแถลงการณ์ขอให้สนช.พึงตระหนักว่าไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง แต่มาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไม่ยึดโยงประชาชน แต่กลับพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติที่มีผลผูกพันรัฐบาลพลเรือนที่จะมาจากการเลือกตั้งในอนาคตให้ต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจไม่ชอบธรรมหรือไม่

 

นอกจากนี้ ขอให้มีการจัดการเลือกตั้งโดยเร็ว และหยุดใช้คำสั่งคสช.ทุกกรณี รวมถึงปล่อยตัวนักโทษการเมืองเพื่อสร้างบรรยากาศที่พร้อมสำหรับการเลือกตั้ง ทั้งนี้ การคัดค้านร่างยุทธศาสตร์ชาติของกลุ่มคนอยากเลือกตั้งในครั้งนี้ อย่างน้อยก็แสดงให้เห็นว่าเราได้คัดค้านอย่างเต็มที่แล้ว และสังคมต้องไม่หยุดที่จะสื่อสารความไม่ชอบของยุทธศาสตร์ชาตินี้ เพื่อที่สุดท้ายจะได้อ่อนกำลังและถูกแก้ไขหรือยกเลิกต่อไปเมื่อมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง