คนแห่ลงทะเบียน Bike อุ่นไอรัก กว่า 3 หมื่นคน
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 17:50 น.

 

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. พรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดลงทะเบียนกิจกรรม ปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" ว่า เรามีการประมาณการยอดประชาชนที่จะเข้าร่วมโครงการกิจกรรม ปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" เส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร โดยอ้างอิงจากข้อมูลการลงทะเบียนในกิจกรรม “Bike for dad ปั่นเพื่อพ่อ” เมื่อปี 2558 ที่ 498,705  คน

 

ล่าสุดหลังจากที่มีการเปิดลงทะเบียนวันแรก (19พ.ย.) ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่ช่วง 08.00-16.30 น.ยอดลงทะเบียนวันแรก มีประชาชนลงทะเบียนทั้งสิ้น 27,119 คน โดยจังหวัดที่มียอดสูงสุด 5 อันดับแรกคือ 1.นราธิวาส 1,365 คน 2.ชลบุรี 1,253 คน 3. นครราชสีมา 1,066 4.เพชรบูรณ์ 1,022 คน และ5. ราชบุรี 760 คน