"พระองค์หญิงสิริวัณณวรีฯ" ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
วันที่เผยแพร่ วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13:25 น.

 

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จมาทรงปล่อยโค ทรงปล่อยพันธุ์ปลา และทรงปล่อยนก เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

 

วันนี้ (8 ม.ค.) เวลา 07.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จมาทรงปล่อยโคที่ทรงไถ่ชีวิตมาจำนวน 1 คู่ และเสด็จไปยังบริเวณที่ปล่อยนก ทรงปล่อยนกปรอดหัวโขนจำนวน 33 ตัว

 

เสร็จแล้วเสด็จไปยังศาลาท่าน้ำ ทรงปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ โดยสำหรับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่กรมประมงน้อมถวาย เป็นปลาไทยจำนวนเก้าชนิด รวมทั้งสิ้น สามแสนเก้าหมื่นตัว ณ ท่าวาสุกรี