ราชกิจจาประกาศแล้วจำนวนส.ส. -เขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 11:04 น.

 

ราชกิจจา เผยแพร่ประกาศ กกต. กำหนดจำนวน ส.ส.แบ่งเขต-จำนวนเขตเลือกตั้งแต่ละจังหวัด 

 


เมื่อวันที่ 19 ก.ย. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด รายละเอียดดังนี้

 

ที่มา http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/073/T20.PDF