"ในหลวงร.10" มีพระราชกระแสทรงขอบใจจิตอาสาช่วยงานพระบรมศพ
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 12:28 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสทรงขอบใจประชาชนร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา และช่วยเหลืองานพระบรมศพ


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสทรงขอบใจประชาชนชาวไทยที่ร่วมบำเพ็ญประโยชน์เป็นจิตอาสา และช่วยเหลืองานพระบรมศพและงานด้านต่าง ๆ อย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นการทำดีด้วยหัวใจ  ความว่า