"สุภิญญา" แจงผ่านทวิตขอยุติหน้าที่ กสทช.ชั่วคราว
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560 เวลา 14:27 น.

 

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. จากกรณีที่ศาลฎีกาพิพากษาคดีที่ตัวแทนคดีกลุ่มองค์ภาคประชาชน 10 ราย นำผู้ชุมนุมบุกรัฐสภา ปี 50 เพื่อขัดขวางสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ไม่ให้พิจารณาร่างกฎหมาย โดยศาลฎีกามีคำพิพากษากลับจากที่ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง เป็นให้รอการกำหนดโทษ นายจอน อึ๊งภากรณ์ อายุ 67 ปี ประธานมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมที่ 1 กับพวกทั้ง 10 ราย เนื่องจากเห็นว่าการกระทำของจำเลยผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น แต่เมื่อพิเคราะห์พฤติการณ์ การศึกษา เหตุผลและวัตถุประสงค์ เห็นว่าพฤติการณ์ไม่ร้ายแรง จึงให้รอการกำหนดโทษ

 

ล่าสุด น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำเลยที่ 10 ได้ประกาศยุติการทำหน้าที่ชั่วคราวผ่านทวิตเตอร์ @supinya ว่าจากคำพิพากษาของศาลฎีกาคดีชุมนุมปีนสภาค้าน สนช.วันนี้ แม้ศาลท่านจะไม่ได้กำหนดโทษจำคุก แต่ก็พิพากษาว่าดิฉันกระทำความผิด จึงมีประเด็นทางกฎหมาย โดยวันนี้ดิฉันจะทำบันทึกแจ้งเลขาธิการ กสทช.ถึงคำพิพากษาให้ สนง.ตีความกฎหมาย โดยตั้งแต่วันนี้ดิฉันจะยุติการปฏิบัติหน้าที่ไปก่อน (ไม่รับค่าตอบแทน)

 

ทั้งนี้ ร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 มาตรา 6 วงเล็บ 7 บัญญัติว่า คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ จะต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดใด เว้นแต่เป็นความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท