"สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงจักรยานนำนักปั่น "Bike อุ่นไอรัก"
วันที่เผยแพร่ วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 19:34 น.

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจักรยานนำประชาชนร่วมปั่นในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" พสกนิกรเฝ้าฯรับเสด็จเนืองแน่น

 

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. เวลา 16.07 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จฯ ไปทรงเปิดงาน อุ่นไอรัก คลายความ หนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิต โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาเฝ้าฯ รับเสด็จ

 

เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ เสด็จมาถึง ทรงสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นทรงพระดำเนินมาที่พลับพลาพิธี พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กราบบังคมทูลกล่าวถวายรายงาน ลำดับต่อมาเป็นการแสดงโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

 

เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกดปุ่มแพรคลุมป้ายงานอุ่นไอรักคลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์แล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทอดพระเนตรการแสดงเห่เรือบนเรือพระที่นั่ง จัดถวายโดยกองทัพเรือ

 

จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งมายังสนามเสือป่า สำนักพระราชวัง ทรงเยี่ยมชมร้านค้า ได้แก่ ร้านจิตอาสา 904 ร้านศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และร้านพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ ร้านภูฟ้า ร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์ ร้านเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก สภากาชาดไทย ร้านโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สภากาชาดไทย ร้านมูลนิธิโครงการหลวง ร้านดอยคำ ร้านมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้านมูลนิธิพระดาบส ร้านมูลนิธิชัยพัฒนา ร้านภัทรพัฒน์ รวมทั้งร้านค้าจากภาครัฐและเอกชน

 

ต่อมา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งวนรอบงานอุ่นไอรักจอดเทียบมัจฉาพาโชค พระราชทานหมวกและจักรยานแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯกลับ

 

จากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์เป็นชุดทรงจักรยาน และ เวลา 18.27น. ทรงนำจักรยานออกจากพระลานพระราชวังดุสิต มายังจุดสตาร์ทหน้ากองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก พร้อม พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า พัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบีบแตรให้สัญญาณขบวนจักรยานไบค์ อุ่นไอรัก พร้อมทรงจักรยานนำขบวนเส้นทางพระลานพระราชวังดุสิต-สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ รวมระยะทางไปกลับ 39 กิโลเมตร

 

ขณะที่ตลอดเส้นทางได้มีประชาชนเฝ้าฯรอรับเสด็จฯอย่างเนืองแน่น ทั้งนี้ มีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม"Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนของกรุงเทพมหานคร ประมาณ 87,493 คน ในต่างจังหวัด 551,108 คน รวมทั่วประเทศมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดรวม 638,601 คน

 

สำหรับเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน จะผ่านสายน้ำและคูคลองสำคัญต่างๆ ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การบริหารจัดการน้ำคลองลัดโพธิ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

 

 

 

 

ที่มา โพสต์ทูเดย์ ภาพโดย  อมรเทพ โชติเฉลิมพงษ์ ,  Patipat Janthong , Chanat Katanyu , Apichit Jinakul