"สมเด็จพระสังฆราช" รับสั่งทรงเป็นกำลังใจให้ครอบครัว "จ่าแซม"
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 11:52 น.

 

สมเด็จพระสังฆราชประทานผ้าไตรทอดหน้าหีบศพ "จ่าเอกสมาน" ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พร้อมรับสั่งทรงเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของผู้วายชนม์

 

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้เผยแพร่ข้อความระบุเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเชิญผ้าไตรบังสุกุลประทาน 5 ไตรไปทอดหน้าหีบศพ จ่าเอก สมาน กุนัน ในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ณ วัดบ้านหนองคู จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2561 โอกาสนี้ โปรดให้เชิญรับสั่งทรงเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของผู้วายชนม์ คลายโศกและให้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาในการบำเพ็ญคุณความดีสืบไป