"สนธิรัตน์" เผยไทยเน้นส่งออกข้าวคุณภาพมากกว่าปริมาณ
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 15:33 น.

 

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ประเทศไทยจะเน้นการส่งออกข้าวที่มีคุณภาพ ข้าวแปรรูปเพิ่มสัดส่วนการส่งออกให้มากขึ้นโดยจะไม่เน้นวัดความสำเร็จจากปริมาณเพราะไม่ได้ทำให้ราคาข้าวในประเทศสูงขึ้น แต่จะหาตลาดข้าวคุณภาพ ส่งออกในราคาสูง สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากขึ้น

 

โดยปัจจุบัน ข้าวแปรรูปของไทยมีสัดส่วนการส่งเพียงร้อยละ 3 ของการส่งออกข้าวทั้งหมด จึงมีโอกาสที่จะปรับตัวและแปรรูปส่งออกได้มากขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ มีสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือ APi เดินหน้าคิดค้นผลิตภัณฑ์แปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าข้าว ให้กับเกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI สำหรับข้าวพันธุ์พิเศษ ของประเทศเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมูลค่าข้าวไทย