"วิษณุ" แจงขยายแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติช่วงละ 10 ปี จาก 5 ปี
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 14:40 น.


วันนี้ (23เม.ย.) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเห็นควรให้แผนแม่บทมีกรอบระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี แบ่งช่วงระยะเวลาพัฒนาเป็น 2 ช่วง ช่วงละ 10 ปี เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เคยกำหนดแบ่งเป็น 4 ช่วง ช่วงละ 5 ปี ว่า เพิ่งกำหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอว่าเพื่อให้เกิดความเหมาะสม เนื่องจากเดิมต้องประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ชาติ ในปี พ.ศ.2560-2579 แต่เพราะไม่ทัน จึงต้องมาประกาศใช้ในปี 2561 และเมื่อเริ่มในปี 2561 แผนยุทธศาสตร์ชาติจึงสิ้นสุดในปี 2580 เพื่อให้ครบ 20 ปี และเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้ประกาศใช้ไปก่อนแล้ว จึงไม่สามารถบรรจบกับแผนยุทธศาสตร์ชาติได้พอดีหากกำหนดให้มี 4 แผน ดังนั้น จึงปรับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติให้มี 2 แผนใหญ่ แบ่งเป็นช่วงละ 10 ปีดีกว่า เพราะจะยาวนานพอที่ทำให้เห็นพัฒนาการ ในขณะที่ 5 ปีนั้นสั้นเกินไป


ผู้สื่อข่าวถามว่า แผนแม่บทดังกล่าวสามารถแก้ไขได้หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ได้ รัฐบาลใหม่หรือรัฐบาลนี้อยู่ต่อก็แก้ได้ เมื่อถามว่า มีการกำหนดแน่นอนหรือไม่ว่าต้องมีการแก้ไขทุกกี่ปี นายวิษณุกล่าวว่า 5 ปีคือ ภาคบังคับ แต่ในระหว่างทางที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปสามารถแก้ได้ ส่วน 5 ปีนั้น แม้สถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลงก็ต้องทบทวน