"พญานาคเผือก" แลนด์มาร์คใหม่อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ จ. สกลนคร
วันที่เผยแพร่ วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15:33 น.

 

อุทยานบัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตั้งอยู่ริมฝั่งหนองหารน้อย ซึ่งตรงกันข้ามกับฝั่งหนองหาร ห่างจากพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ตำบลเชียงเครือ ประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดกว่า 50 ไร่ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมบัวพันธุ์ต่าง ๆ มากกว่า 100 สายพันธุ์ และรองรับการประชุมวิชาการบัวนานาชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2553 ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ศึกษาและค้นคว้าของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของ จังหวัดสกลนคร

 

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560  อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ได้เปิดแลนด์มาร์คใหม่ สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองสกลนคร "พญานาคเผือก" โดยการก่อสร้างพญานาคเผือกในครั้งนี้ จังหวัดสกลนครจัดทำโครงการพัฒนาหนองหารและเชื่อมโยงโครงข่ายแหล่งท่องเที่ยวธรรมนิเวศน์เกษตรอินทรีกลุ่มจังหวัดสกลนคร โดยได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบๆและก่อสร้างพญานาคเผือกแลนด์มาร์คใหม่ในอุทยานบัวแห่งนี้ เพื่อให้เกิดความโดดเด่นสอดคล้องกับวัฒนธรรมของประชาชนในเรื่องของพญานาค ความสูง 9.80 เมตร 

 

ที่ตั้ง : อุทยาน หนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เลขที่ 59 หมู่ 1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 


การเดินทาง : อุทยานอยู่ห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ 20 กิโลเมตร ถนนหมายเลขที่ 22 ถนนสายสกลนคร-นครพนม ตัดผ่าน ระหว่างหลัก กม.ที่ 167-168 และห่างจากกรุงเทพฯ 650 กิโลเมตร สามารถเดินทางได้ด้วยเส้นทาง 


รถยนต์ส่วนตัว : ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร-นครพนม


รถโดยสาร : รถโดยสารสายกรุงเทพฯ-นครพนม สามารถลงรถด้านหน้าอุทยานได้, รถโดยสารสายกรุงเทพฯ-สกลนคร สามารถลงรถที่ บ.ข.ส. แล้วต่อรถสองแถวสายสกลนคร-ท่าแร่ มาที่อุทยานฯ

 

เวลาเปิด-ปิด : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30–16.30 น., วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-18.00 น. (ยกเว้นห้องนิทรรศการบัว ปิดวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล กรุงเทพธุรกิจ,กระปุกดอทคอม