"บุญสร้าง" วางกรอบปฏิรูปแต่งตั้งโยกย้ายตร.เสร็จ ธ.ค.60
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 เวลา 15:44 น.

 

"พล.อ.บุญสร้าง" ให้การบ้าน 5 อนุกรรมการปฏิรูปตำรวจ กำชับต้องละเอียด-จัดทำผังให้ชัด เผย แต่งตั้งโยกย้าย วางกรอบให้เสร็จ ธ.ค.60 

 

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ ครั้งที่ 2  ว่า  การประชุมวันนี้ ทุกอย่างเรียบร้อยดี  และได้กำชับคณะอนุกรรมการทั้ง 5 ชุด ให้ไปจัดทำผัง ที่สามารถดูได้อย่างละเอียดว่า แต่ละองค์กร แต่ละประเทศ หรือแต่ละความเห็นที่มีมา มีความเห็นต่อเรื่องนั้นๆ อย่างไร  โดยให้จัดทำเป็นตารางตามแบบวิชาการ ที่เรียกว่า แมทริค ซึ่งด้านบนจะเป็นหัวเรื่อง และประกอบไปด้วยตัวงาน หัวข้อ ซึ่งอาจจะมีกว่า 20 หัวข้อก็ได้ และอีกส่วน ประกอบด้วยแหล่งที่มาของข้อมูล ส่วนระยะเวลาของการทำงานยังคงเดิมตามสูตร 2-3-4

 

พล.อ.บุญสร้าง กล่าวว่า ตนในฐานะประธานอนุกรรมการด้านบริหารงานบุคคล ดูแลระบบการแต่งตั้งโยกย้าย  ได้ให้การบ้านไปว่า หลายอย่างยังไม่ต้องเร่งรัด หรือรีบสรุป แต่ให้รวบรวมข้อมูลให้มากขึ้น และให้ตกผลึกก่อน  โดยได้วางตุ๊กตาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายเอาไว้ว่า  จะไม่กระทบและไม่ทันต่อการโยกย้ายในปีนี้ แต่กำหนดทำกรอบในเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จ ในเดือนธันวาคม 2560 ซึ่งเรื่องนี้ต้องคิดให้ละเอียด

 

ด้าน นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ โฆษกคณะกรรมปฎิรูปตำรวจ กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือถึงโครงสร้างการบริหารงานบุคคล และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ สตช. ซึ่งคณะกรรมการมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอในบางประเด็นทั้งเรื่องอำนาจหน้าที่ของตำรวจที่อาจจะมีมากเกินไป ปัญหางบประมาณที่ไม่เพียงพอ จึงมีการเสนอให้ยกอำนาจบางอย่างของตำรวจออกไปทั้ง ตำรวจจราจร ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและตำรวจรถไฟให้ไปขึ้นตรงกับหน่วยงานอื่น แต่เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นยังไม่มีข้อสรุปใด ๆ

 

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังพิจารณาการตั้งคณะอนุกรรมการทั้ง 5 ชุด ซึ่งมีการสรุปรายชื่อเรียบร้อยแล้ว โดยนอกจากกรรมการทั้ง 36 คนแล้ว มีการเชิญบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมทำงาน ซึ่งมีรายชื่อของตัวแทนภาคประชาสังคมร่วมทำงานในคณะอนุกรรมการด้านรับฟังความคิดเห็น ขณะเดียวกัน มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านวิชาการไปศึกษาเรื่องโครงสร้างและการปรับย้ายข้าราชการตำรวจทั้งในอดีตปบะปัจจุบันจากผลการศึกษาที่เคยมีผู้ศึกษาไว้ ทั้งในส่วนอำนาจและการปรับย้าย โดยนำไปเปรียบเทียบกับโครงสร้างของต่างประเทศด้วย

 

นายสมคิด กล่าวว่า เรื่องที่คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจจะทำให้แล้วเสร็จมี 4 เรื่อง คือเรื่อง อำนาจหน้าที่ของตำรวจ โครงสร้าง การแต่งตั้งโยกย้ายและระบบสอบสวน รวมทั้งถึงเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นเรื่องย่อย ซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ยืนยันว่า การปฏิรูปครั้งนี้ถือเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่แบบ 360 องศาที่ต้องทำให้สัมฤทธิ์ผลตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ และคาดว่าเดือนสิงหาคมนี้ จะเห็นการทำงานเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น

 

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมครั้งหน้า จะจัดขึ้นในวันที่ 19 ก.ค.นี้ เวลา 14.00 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และจะประชุมที่อาคารรัฐสภาเป็นการถาวร หลังจากที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะหมดวาระในสิ้นเดือนนี้