"พระโค" กินเหล้า-น้ำ-หญ้า เศรษฐกิจรุ่งเรือง น้ำท่าบริบูรณ์
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:42 น.

 

"ปลัดกระทรวงเกษตรฯ" พระยาแรกนา เสี่ยงทายได้ผ้านุ่ง6คืบ ทำนายว่าน้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ส่วนพระโคกินน้ำ-หญ้า-เหล้า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร และคมนาคมสะดวกขึ้น

 

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พระนาแรกนาปี 2561 เสี่ยงทายได้ผ้านุ่ง 6 คืบ สำหรับผ้านุ่งแต่งกาย ซึ่งพระยาแรกนา ตั้งสัตยาธิฐานหยิบนั้น เป็นผ้าลาย มีด้วยกัน 3 ผืน คือ หกคืบ ห้าคืบ และสี่คืบ ผ้านุ่งนี้จะวางเรียงบนโตกมีผ้าคลุม เพื่อให้พระยาแรกนาหยิบ ถ้าหยิบได้ผืนใด ก็จะมีคำทำนายไปตามนั้น คือ


หยิบได้ผ้าสี่คืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

 

หยิบได้ผ้าห้าคืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

 

หยิบได้ผ้าหกคืบ พยากรณ์ว่า น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

 

ส่วน “ของกิน 7 สิ่ง” ที่ตั้งเลี้ยงพระโคนั้นมี ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า พระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้น คือ

 

พระโคกินข้าวหรือข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี พระโคกินถั่วเขียวหรืองา พยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี


พระโคกินน้ำหรือหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดีพระโคกินเหล้า พยากรณ์ว่า การคมนาคมสะดวกขึ้น การค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้น ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง