ชาวสวนยางเฮ! รมว.เกษตรฯเร่งเครื่องดันราคายางขึ้น 60 บ.
วันที่เผยแพร่ วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:46 น.

 

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์  ได้พูดในรายการ"เคลียร์ คัด ชัดเจน "โดยกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาราคายางพารา ว่าในเรื่องราคา ขณะที่มารับตำแหน่ง 42 บาทต่อกก.ตอนนี้ราคาล่าสุด 49.75 บาท ซึ่งกำลังทำหลายแนวทางเพื่อให้ราคายางมีเสถียรภาพ เป้าหมายขึ้นไปกว่า 60 บาทต่อกก.ทั้งการใช้ยางในประเทศ 2 แสนตันต่อปี ซึ่งขณะนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ส่งตัวเลขสั่งยางทำถนนแล้ว 7.4 หมื่นตัน และกรมชลประทาน ใช้ทำเขื่อน ทำฝาย ทำถนนหัวงาน ส่วนผสมพารามาตรฐานเดียวกับ กระทรวงคมนาคม ออกแบบไว้ได้คิดสูตรใหม่ สามารถใช้น้ำยางสดเป็นส่วนผสมได้แล้ว ไม่ต้องส่งเข้าโรงงานผสมน้ำยางข้น โดยใช้น้ำยางสดผสมกับวัสดุทำถนนได้เลย เป็นแบบมาใช้กับเทศบาล และอบจ.ทั่วประเทศโดยในเดือน เม.ย. เปิดจุดซื้อจากเกษตรกรโดยตรงทั่วประเทศ รวมทั้งมาตรการหยุดกรีด 3 ล้านไร่ ตอนนี้กำลังหาแหล่งเงิน โดยไม่รบกวนงบประมาณ ซึ่งจะเริ่มเดือนพ.ค.-ก.ค.จ่ายชดเชยให้เกษตรกรไร่ละ1.5 พันบาทต่อเดือน รวม 3 เดือน 4.5 พันบาท โดยทำให้ลดผลผลิตยางได้กว่าแสนตัน

 

นายกฤษฏา กล่าวว่า ไม่ได้ใช้มาตรการทางรัฐ อย่างเดียว ได้เชิญเอกชนแปรรูปยาง ถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ซึ่งรัฐมีมาตรการจูงใจให้ดอกเบี้ยต่ำลง ร้อยละ3 เริ่มมีเอกชน มาเข้าร่วม 700 ราย เพื่อยกระดับศักยภาพการแปรรูปในประเทศ พร้อมกับลดการผลิตในประเทศ โค่นยางเก่า ปลูกใหม่ ประมาณ 3-4 แสนไร่ ต่อปี และมีโครงการปลูกพืชอื่นแซมยาง เพราะไม่มีนโยบายตัดต้นยาง ไปกระทบโลกร้อน 

 

นายกฤษฏา กล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เชิญเอกอัครราชทูต 3-4 ประเทศเป็นผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก มาหารือเห็นตรงกันว่าจะปล่อยคนปลูกยางให้เผญิชราคาผันผวนแล้วมาแก้ตามหลัง ทุกคนเห็นตรงกันว่าลดการผลิตยาง ร่วม 3 -4 ประเทศ โดยของไทย ไม่ส่งเสริมปลูกยางใหม่ แม้ว่ามียางเก่า และ ยางสาว อยู่ปลูกพืชอื่นแซม และมาชะลอการกรีดยาง ถ้าเดือน พ.ค. มิ.ย. ช่วงยางออกมามาก ลดปริมาณยางจากปีละ 4.5 ล้านตัน ถ้าลดลง1 ล้านตัน ให้ผลิตอยู่ระหว่าง 3.5 - 4 ล้านตันต่อปี มีเสถียรภาพด้านราคามาก โดยตนได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ กยท. เข้าไปช่วยลดต้นทุนการผลิตลง จาก60 บาท เฉลี่ย 50 บาท อยู่กันได้ ส่วนปัญหาที่เกษตรกรสวนยาง คัดค้านกยท.จ้างเอกชนวางระบบจัดเก็บเงินเซส ตามด่าน 16 แห่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลไม่ได้ตามจำนวนการส่งออกยางทั้งหมด ขณะนี้ตนได้ส่งหนังสือให้กยท.ออกมาชี้แจงให้สาธารณะรับทราบถึงจุดอ่อนของระบบเดิม และระบบใหม่ทำอย่างไร ซึ่งทราบว่าผู้ว่าฯกยท.ได้ชะลอโครงการแล้วเพื่อหาสรุปที่ชัดเจนก่อน