"ประยุทธ์" กำชับทุกกระทรวงเร่งปฏิรูป 11 ด้าน
วันที่เผยแพร่ วันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:29 น.

 

 

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงร่างแผนการปฏิรูปทั้ง 11 ด้านว่า แต่ละด้านมีการวางเป้าหมายไว้อย่างครบถ้วน เช่น ด้านการเมืองวางเป้าหมายให้มีความเข้าใจในหลักการด้านประชาธิปไตย พรรคการเมือง


โปร่งใส ตรวจสอบได้ และที่สำคัญหากมีข้อขัดแย้งต้องมีการพูดคุยด้วยสันติวิถี และการปราบปรามการทุจริตให้เปิดเผยข้อมูลภาครัฐ โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้เวลา 3 เดือนในการบรรจุข้อมูลของทุกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำให้กระทรวงที่ดูแลการปฎิรูปทั้ง 11 ด้าน ให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไปปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งคณะกรรมการปฎิรูปทั้ง 11ด้านจะมีระยะเวลาในการปฎิบัติงานอีก 5 ปี ในการกำกับดูแลความเรียบร้อยเพื่อที่ทุกรัฐบาลต้องปฎิบัติตามนี้ให้ได้