"วิษณุ" ปลื้มผอ.ธนาคารโลก พอใจภาพรวมรัฐบาล
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:29 น.

 

วันที่ 16 พ.ค. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังนายอูลริค ซาเกา (Ulrich Zachau) ผู้อำนวยการธนาคารโลก (World Bank) ประจำประเทศไทย มาเลเซีย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก และคณะวิจัยการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) เข้าพบว่า ทางผู้อำนวยการเวิลด์แบงก์พอใจภาพรวมการทำงานของทางรัฐบาล แต่ยังมีข้อแนะนำอยากให้รัฐบาลมีการปรับปรุงกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งทาง World Bank มองว่ากฎหมายไม่ครอบคลุม ประกอบการธุรกิจ SME ขนาดเล็ก จึงอยากให้มีการขยายหลักประกัน เพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน จากสถาบันการเงินต่างๆ ได้

 

ซึ่งทางรัฐบาลมองว่า อาจมีความจำเป็นในการปรับปรุงกฎหมายใหม่ทั้งฉบับ แต่ต้องใช้เวลาสักระยะในการพิจารณา ขณะเดียวกันยอมรับว่า หากไม่เร่งปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าว ก็จะมีผลต่อการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ แต่สิ่งสำคัญรัฐบาลไม่ได้มุ่งหวังเพียงการจัดอันดับอย่างเดียว แต่การปรับปรุงกฎหมายต้องดูภาพรวมในการส่งเสริมการธุรกิจหรือไม่ด้วย