นายกฯพบผอ.WIPO ยันไทยยึดกติการะหว่างประเทศ
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 11:04 น.

 

วันนี้ (23เม.ย.61) นายฟรานซิส เกอร์รี่ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้า  คสช. ที่ทำเนียบรัฐบาลในโอกาสเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงออกทางวัฒนธรรมดั้งเดิม และ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Global Intellectual Property Trends towards Sustainable Development ว่าด้วยเรื่องการเชื่อมโยงระบบทรัพย์สินทางปัญญากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจัดโดยกระทรวงพาณิชย์ 

 

โอกาสนี้นายกฯได้กล่าวต้อนรับ พร้อมกล่าวแสดงจุดยืนของไทยว่า แม้ขณะนี้ประเทศไทยจะมีรัฐบาลในช่วงเปลี่ยนผ่าน แต่ก็จะพยายามทำทุกอย่าง เพื่อให้เป็นไปตามกฎกติการะหว่างประเทศ ในเรื่องการปกป้องคุ้มครองการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา