“ประจิน” ยันรบ.เร่งพัฒนาสู่ดิจิทัลไทยแลนด์
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 10:27 น.

 

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา “เปิดมุมมองการให้บริการงานภาครัฐต่อประชาชนด้วยทักษะดิจิทัล” (Digital Connected :e-Estonia – Thailand) โดยพล.อ.อ.ประจิน กล่าวเปิดงานว่ารัฐบาลกำลังเร่งดำเนินงานตามแผนการพัฒนาประเทศไปสู่ดิจิตอลไทยแลนด์ในด้านการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ Information and Communication technology หรือ e-Estonia Showroom ของสาธารณรัฐเอสโตเนียมาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการให้บริการภาครัฐสำหรับประชาชน เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สามารถตรวจสอบได้โปร่งใสและมีการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยพ. ศ. 2560-2564

 

พร้อมกันนี้ พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า คาดว่าข้าราชการระดับสูงจะสามารถนำองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่างๆ เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะด้านดิจิทัล ในแต่ละส่วนงานได้อย่างสร้างสรรค์และสามารถทำงานให้ เชื่อมโยงกันได้อย่างมีเอกภาพตามโมเดลการพัฒนาประเทศไทยแลนด์ 4.0 ที่มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน