ยอดรวมสงกรานต์ 5 วันตาย 323 ราย เจ็บ 3,140 คน
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 11:46 น.

 

วันนี้ (16 เม.ย. 61) นายดำรง ลิมาภิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (ศปถ.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 15 เม.ย. 2561 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” พบเกิดอุบัติเหตุ 552 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 69 ราย ผู้บาดเจ็บ 589 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ ดื่มแล้วขับร้อยละ 42.03 ขับรถเร็วร้อยละ 25.72 และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ รถจักรยานยนต์ร้อยละ 78.53 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรงร้อยละ 65.04 บนถนนกรมทางหลวงร้อยละ 37.86 ถนนใน อบต./หมู่บ้านร้อยละ 36.05 ส่วนช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ช่วงเวลา 16.01 - 20.00 น. ร้อยละ 32.61 ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดอยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไปร้อยละ 23.25

 

อย่างไรก็ตาม ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก 2,031 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 65,354 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 886,202 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดีรวม 178,191 ราย มีความผิดฐานไม่สวมหมวกนิรภัย 51,488 ราย ไม่มีใบขับขี่ 46,094 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ 20 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่ ชลบุรี 6 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ 27 คน

 

ขณะที่สถิติอุบัติเหตุทางถนนสะสมในช่วง 5 วันที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 11 - 15 เม.ย. เกิดอุบัติเหตุ 3,001 ครั้ง เสียชีวิต 323 ราย บาดเจ็บ 3,140 คน ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิต มี 7 จังหวัดได้แก่ ยะลา ระนอง สตูล สมุทรสงคราม หนองคาย หนองบัวลำภู และอ่างทอง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ 119 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดได้แก่ นครราชสีมา 19 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุดได้แก่ เชียงใหม่ 136 คน

 

ขณะที่นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะเลขานุการ ศปถ. เปิดเผยว่า จากสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์บนเส้นทางสายหลักพบว่า จุดเกิดเหตุส่วนใหญ่เป็นเส้นทางตรง ซึ่งในวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับ ซึ่งการท่องเที่ยวและเล่นน้ำสงกรานต์ในช่วง 3 - 4 วันที่ผ่านมาอาจส่งผลให้ผู้ขับขี่เกิดความอ่อนล้า จึงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ศปถ.จึงได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ และอาสาสมัครเข้มข้นการดูแลเส้นทางที่มีจุดเสี่ยงอุบัติเหตุบ่อยครั้ง โดยเฉพาะทางโค้งและเส้นทางตรงที่มีระยะทางยาว