รบ.จัดกิจกรรมวันพระเฉลิมพระชนมพรรษา "ในหลวงร.10" 22-28 ก.ค.นี้
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 16:23 น.

 

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยเปิดเผยก่อนการประชุมฯ ว่า ในวันนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับกิจกรรม ซึ่งทางหน่วยงานราชการจะมีการจัดกิจกรรม เช่น การจัดแสดงพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและการจัดงานนิทรรศการภาพกิจกรรมของจิตอาสาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งตรงกับวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

 

ขณะที่ในส่วนภูมิภาคจะให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในวันนี้จะพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะจัดกิจกรรมใดบ้าง ซึ่งในส่วนของคณะสงฆ์ จะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย ทั้งนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกันทำความดี ทำความสะอาดสาธารณประโยชน์ในสัปดาห์จัดงาน

 

ทั้งนี้ จะพูดคุยและรับฟังรายละเอียดและความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสรุปนำขึ้นกราบบังคมทูลฯต่อไป