มติครม.ประจำวันที่ 18 ก.ย.61
วันที่เผยแพร่ วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 16:46 น.

 

ครม.เห็นชอบหลักการคืนVATผู้ถือบัตรคนจน

 

ครม.เห็นชอบในหลักการ คืนภาษีVAT ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในการซื้อสินค้า ร้อยละ 6 เริ่ม 1พฤศจิกายนนี้ถึง 30 เมษายนปีหน้า

 

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี สัญญานอกสถานที่ เห็นชอบหลักการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้หลักการสามส่วน จากภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT ร้อยละ 7 ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 1 และรับคืนให้ทันทีร้อยละ 5 ส่วนอีกร้อยละ 1 ให้โอนเข้ากองทุนการออม ซึ่งจะส่งผลทำให้การซื้อสินค้าของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับการลดภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 6 โดยให้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562

 

อย่างไรก็ตาม มีแนวคิดที่จะให้ การใช้จ่ายเงินที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถ ได้รับคืนภาษีในส่วนนี้ได้ไม่เฉพาะวงเงินโอนจากภาครัฐ แต่เป็นวงเงินที่ประชาชน เติมเข้ามาในบัตรด้วยตัวเองได้

 

ตั้ง"ประลอง ดำรงค์ไทย"นั่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

 

เมื่อวันที่ 18 ก.ย.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พล.ท.สรรเสริญ  แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.สัญจร)ว่า ที่ประชุมครม.มีมติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.)เสนอ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 3 ราย 1. นายประลอง ดำรงค์ไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 2.นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และ 3. นายอดิศร นุชดำรงค์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ขณะที่ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาเสนอแต่งตั้งนายชลำ อรรถธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

 

ครม.ปัดทิ้ง!ทำกระเช้าขึ้นภูกระดึง แนะหารือในจว.ก่อน

 

ครม. ยังไม่พิจารณาสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึง  แต่ไม่ปิดกั้น “บิ๊กตู่” แนะยื่นหนังสือขอรัฐบาลสนับสนุน ควรหารือตกผนึกภายในจังหวัดก่อน

 

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พล.ท.สรรเสริญ  แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.สัญจร)ว่า  ในที่ประชุมครม.ไม่ได้มีการพิจารณาเรื่องการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง  แต่นายกฯได้พูดในเรื่องอื่นว่า มีประชาชนส่วนหนึ่งพยายามที่จะยื่นหนังสือให้นายกฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ แต่การที่จะเสนอเรื่องเข้า ครม. ให้เห็นชอบนั้น ควรที่จะพิจารณาหารือกันก่อน ทั้งในส่วนของจังหวัดก่อนจนได้ข้อยุติว่าควรจะดำเนินการอย่างไร แต่การมายื่นหนังสือเช่นนี้ ไม่ได้ผ่านกระบวนการพิจารณาที่ไม่มีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วน เป็นเพียงแค่การคิดโดยคนกลุ่มหนึ่ง แล้วมายื่นหนังสือถึงนายกฯ ฉะนั้นในลักษณะแบบนี้ถือว่าไม่เหมาะสม เพราะควรจะผ่านกระบวนการพิจารณาให้เบ็ดเสร็จว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม  ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปใครคิดอะไรออกก็มาเสนอนายกฯ กลายเป็นเรื่องสะเปะสะปะไปหมด ส่วนจะสามารถเสนอเรื่องสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงเข้ามาได้อีกหรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ และตอบไม่ได้ เพราะในที่ประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เขาเสนอมาแค่นี้ รัฐบาลไม่ได้ติดขัดอะไร ถ้าพิจารณากันอย่างรอบคอบเสนอเข้ามา เราก็จะพิจารณาว่าเหมาะสมหรือไม่ รัฐบาลไม่ได้ตีกรอบตั้งแต่แรกว่าควรหรือไม่

 

ครม.เห็นชอบหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้แทนลงนามซื้อสะพานเครื่องหนุนมั่น 288 ล้าน

 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงกลาโหม เสนอให้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นผู้แทนรัฐบาลไทยลงนามในข้อตกลงการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่น (Modular Fast Bridge) จำนวน 2 ชุด เป็นเงินทั้งสิ้น 8,760,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 288,466,800 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับ 32.93 บาท ณ วันที่ 4 ก.ย.61) ตามผลการดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล จากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยบริษัท China Shipbuilding & Offshore International Co. Ltd. (CSOC) ในฐานะผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ขณะที่กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดทำร่างข้อตกลงการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่น จำนวน 2 ชุด ตามผลการดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว