กกต.ประกาศรายชื่อผู้สมัครส.ส.แบ่งเขต-แคนดิเดตนายกฯ 68 คน
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 17:42 น.

 

15 ก.พ.62 เมื่อเวลา 16.20 น.ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่เอกสารประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ และรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี ภายหลังจากการปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 4 - 8 ก.พ.

 

โดยหลังจากที่ กกต.ได้พิจารณาแล้ว ได้ประกาศรับรองรายชื่อพรรคการเมืองที่ส่งสมัครแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 77 พรรค และประกาศรับรองรายชื่อผู้สมัคร 2,810 คน จากจำนวนที่การยื่นสมัคร 2,917 คน โดยไม่รับรอง 107 คน รวมทั้งให้ยกเลิกประกาศ กกต.ที่รับรองรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ไปเมื่อวันที่ 11 ก.พ.จาก 46 พรรค 71 รายชื่อ ให้เหลือ 44 พรรค 68 รายชื่อ โดยไม่ประกาศรับรอง 2 คน โดยหนึ่งคนเป็นผู้ที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังโดยหมายศาล และอีก 1 คน มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ส่วนอีก 1 ราย คือ แคนดิเดตนายกฯ ของพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ที่ กกต.ไม่ประกาศรายชื่อไปก่อนหน้านี้

 

สำหรับการรับรองผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต ที่มีการส่งสมัครรับเลือกตั้งทั้งสิ้น 81 พรรค จำนวน 11,181 คน เป็นอำนาจพิจารณาของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่จะตรวจสอบคุณสมบัติ

 

สำหรับการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นอำนาจของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งในการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งต้องดำเนินการประกาศภายในวันนี้เช่นกัน และเมื่อได้ประกาศรายชื่อแล้วจะนำไปปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้ง หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง

 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถตรวจสอบได้จากแอพพลิเคชั่น SMART VOTE ด้วย ซึ่งสำนักงานจะเร่งปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยเร็ว

 

ทั้งนี้ ผู้สมัครคนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ไม่ได้ประกาศรายชื่อให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลฎีกา ถนนแจ้งวัฒนะ ได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ไม่รับสมัคร ตามมาตรา 49 และมาตรา 59 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือผู้สมัครผู้ใดเห็นว่าผู้สมัครที่มีชื่อในประกาศรายชื่อที่ กกต.และ ผอ.กกต.ประจำเขตเลือกตั้ง ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ก็สามารถยื่นคำร้องต่อ กกต.ได้ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้สมัคร ตามมาตรา 51 และมาตรา 60 ด้วย

 

ที่มา แนวหน้า