เมาแล้วขับยอดพุ่งเกือบ 7000 คดี "เชียงราย" แชมป์
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 11:05 น.

 

16 เม.ย.61-  "นายประสาร มหาลี้ตระกูล" อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ได้เปิดเผยข้อมูลดำเนินคดีเมาแล้วขับช่วงเทศกาสสงกรานต์ว่า ในวันที่ 15 เม.ย. ช่วงวันที่ห้า ของ 7 วันอันตราย คดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ อยู่ที่ 3,460 คดี โดยแบ่งเป็น ขับรถขณะเมาสุรา 3,456 คดี และขับรถประมาท 4 คดี 

         

ขณะที่ยอดสะสม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-15 เม.ย.ที่ผ่านมา มีคดีทั้งหมดจำนวน 6,707 คดี แยกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 6,541 คดี หรือ 97.5% , ขับรถประมาท 21 คดี หรือ 0.31% , แข่งรถหรือขับซิ่ง 2 คดี หรือ 0.02% , ขับเสพ 143 คดี หรือ 2.13%

 

ส่วนจังหวัดที่มีสถิติคดีเมาแล้วขับสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย จำนวน 455 คดี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดมหาสารคาม จำนวน 394 คดี และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 313 คดี

 

       

ขณะที่ "กรมคุมประพฤติ" ได้ดำเนินการติดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (กำไลข้อเท้า EM) กับผู้กระทำผิดในคดีเมาแล้วขับ นับตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.ที่ผ่านมา ตามคำสั่งศาล รวม 37 ราย ซึ่งมีการกำหนดเงื่อนไขด้วย ห้ามออกนอกบ้าน ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. เป็นเวลา 15 วัน นอกจากนี้ผู้กระทำผิดดังกล่าวยังมีเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง 
 

       

ซึ่งตัวเลข ของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ( ศปถ.) ยอดสะสม 4 วัน คือวันที่ 11-14 เม.ย. จำนวนครั้งอุบัติเหตุสะสม รวม 2,449 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตสะสม 248 คน และผู้บาดเจ็บสะสม 2,557 คน ซึ่งมีสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุอันดับหนึ่ง คือ ดื่มแล้วขับ

 

       

ดังนั้น "กรมคุมประพฤติ" จึงได้ดำเนินมาตรการเข้มกับผู้ถูกคุมความประพฤติในคดีเมาแล้วขับ โดยจัดให้ทำงานบริการสังคมเพื่อสร้างจิตสำนึกและให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเอง-ผู้อื่นและสังคม ประกอบด้วย

 

     

ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจที่จุดตรวจค้น ,จุดบริการประชาชน ,ด่านชุมชน ,อาสาจราจร ,จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ ,จุดตรวจเล่นน้ำสงกรานต์ และกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณจุดตรวจค้น รวมทั้งบริการช่วยเหลือประชาชนคนชรา ,ผู้พิการ ,นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ,มารดาพร้อมทารกแรกคลอด และประชาชนที่มีกระเป๋าสัมภาระหลายใบ ที่เดินทางไปต่างจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ศูนย์อำนวยการร่วมฯ สถานีขนส่งด้วย

 

ที่มา : คมชัดลึก