น้ำมันลงพรุ่งนี้ 50 สต. E85 ลด 25 สต.
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:49 น.

 

PTTOR และ บางจาก ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันลง 0.50 บาทต่อลิตร เว้น E85 ลดลง 0.25 บาทต่อลิตร มีผล 7 ธ.ค. 2561 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป 

 

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ 

 

- เบนซิน ลิตรละ 34.86 บาท


- แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.45 บาท


- E20 ลิตรละ 24.44 บาท


- แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.18 บาท


- E85 ลิตรละ 20.09 บาท


- ดีเซล ลิตรละ 27.09 บาท


- ดีเซลพรีเมียม ลิตรละ 30.69 บาท

 

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร