รมว.ดิจิทัลฯสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนในโครงการ EEC -ไทยแลนด์ 4.0
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:34 น.

 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เข้าร่วมการประชุมกับ บริษัท หลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด และบรรดานักลงทุนชั้นนำจากทั่วโลกที่เป็นพันธมิตรกับ ซี แอล เอส เอ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และไทยแลนด์ 4.0 โดยให้ความสำคัญด้านมิติของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเชื่อมั่นการลงทุนในประเทศไทยต่อกลุ่มนักลงทุนที่พร้อมจะเติบโตไปกับประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ ถนนราชดำริ  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ