ทองคำเปิด ทองรูปพรรณขาย 20,150 บาท
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:40 น.