ซีพีเอฟสนับสนุนจุดบริการประชาชนส่งเสริม 7 วันแห่งความปลอดภัยต้อนรับปีใหม่ 2561
วันที่เผยแพร่ วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 13:37 น.

 

ซีพีเอฟสนับสนุนจุดบริการประชาชน ส่งเสริม 7 วันแห่งความปลอดภัยต้อนรับปีใหม่ 2561

สถานประกอบการทั่วประเทศ ของ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ สนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารและน้ำดื่มแก่ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน บนท้องถนนสายหลัก ทั่วประเทศ ในช่วงรณรงค์ 7 วันแห่งความปลอดภัย เพื่อให้คนไทยร่วมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2561 อย่างมีความสุข ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

 

นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนกับหน่วยงานภาครัฐ และอาสาสมัคร เพื่อร่วมสร้างความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ สถานประกอบการซีพีเอฟทั่วประเทศมอบผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารแช่แข็ง น้ำดื่ม และเครื่องดื่ม แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดบริการประชาชน ริมถนนที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนที่สัญจรทางถนนในวันหยุดยาวเทศกาลต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 เดินทางด้วยความปลอดภัย  ช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางรถยนต์ตลอดช่วงเทศกาล

 

สถานประกอบการของซีพีเอฟในจังหวัดต่างๆ  อาทิ โรงงานแปรรูปไก่นครราชสีมา โรงงานอาหารสัตว์บกท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา โรงงานอาหารสัตว์หนองแค จ.สระบุรี โรงงานแปรรูปไก่บางนา โรงงานแปรรูปไก่มีนบุรี โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก ได้นำผลิตภัณฑ์อาหาร และน้ำดื่ม มอบให้กองกำกับการตำรวจทางหลวง ตำรวจนครบาล ทีมแพทย์ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐและมูลนิธิต่างๆ ที่ตั้งจุดบริการแก่ประชาชนบนถนนทางหลวง และเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อร่วมส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนในช่วงวันหยุดยาว

 

“ซีพีเอฟขอเชิญชวนให้ทุกคนขับขี่อย่างมีวินัย และมีความรับผิดชอบ เพื่อให้ทุกคนได้ฉลองต้อนรับปีใหม่พ.ศ. 2561 ด้วยความปลอดภัย” นายสิริพงศ์กล่าว ขณะเดียวกัน สถานประกอบการซีพีเอฟทั่วประเทศยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ “การขับขี่ปลอดภัย” เพื่อกระตุ้นให้พนักงานทุกคนเคารพกฎจราจรและมีน้ำใจ ไม่มีอุบัติเหตุที่สร้างความสูญเสีย พร้อมทั้งร่วมเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่เสียสละทำงานเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างความสุขกับครอบครัวอย่างถ้วนหน้า