เปิดกำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพ "หลวงพ่อคูณ"
วันที่เผยแพร่ วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 11:53 น.

 

เปิดกำหนดการ พิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณ นายกเดินทางทอดผ้าไตรบังสุกุล เย็นนี้

 

กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่และครูใหญ่พระเทพวิทยาคม(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

 

วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2562

 

เวลา 07.00 น. ถวายภัตตาหารเช้า

 

เวลา 08.45 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธัมมฺธโช) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม กรุงเทพมหานคร

 

เวลา 09.20 น. พิธีสวดมาติกาบังสุกุล

 

เวลา 09.40 น. พิธีทอดผ้าบังสุกุล

 

เวลา 10.30 น. ถวายภัตตาหารเพล

 

เวลา 12:45 น. ข้าราชการ แต่งชุดปกติขาวไว้ทุกข์ นักศึกษาชาย หญิง ตั้งแถวรับกล่องเพลิงพระราชทาน ซึ่งเจ้าหน้าที่เชิญมาถึงศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

 

เวลา 13.00 น. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ่านหมายรับสั่ง

 

เวลา 13.10 น. อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

เวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานในพิธี ทอดผ้าไตรบังสุกุล / ประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล

 

เวลา 13.40 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ

 

เวลา 14.00 น. เคลื่อนสรีรสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ไปยังฌาปนสถานชั่วคราว วัดหนองแวง พระอารามหลวง ณ บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น

 

เวลา 16.30 น. นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงสนามบินขอนแก่น

 

เวลา 16.50 น. พิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล 9 ไตร

 

เวลา 17.15 น. นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงฌาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวง พระอารามหลวง ณ บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น

 

เวลา 17.15 น. คณบดีคณะแพทยศาสตร์อ่านประวัติพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

 

เวลา 17.19 น. นายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุล

 

เวลา 17.30 น. ผู้แทนพระองค์วางดอกไม้จันทน์ประทานจากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

 

เวลา 18.00 น. พิธีฆ่านกหัสดีลิงค์ตามขนบอีสานโบราณ

 

เวลา 18.30 น. ฟ้อนส่งสรีรสังขารหลวงพ่อสู่สรวงสวรรค์

 

เวลา 19.15 น. พิธีขอขมาพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)

 

เวลา 22.15 น. ถวายเพลิงจริง สรีรสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ) ณ ฌาปนสถาน ชั่วคราววัดหนองแวง พระอารามหลวง ณ บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น (ประธานในพิธี คือ พระเถระชั้นผู้ใหญ่จำนวน 2 รูป)