"พรเพชร" ตั้งกก.สอบคลิปเสียงล้มกสทช.ให้ 30 วันสรุปผล
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13:39 น.

 

ประธานสนช.ตั้งกรรมการสอบลคลิปเสียงล้มเลือก "กสทช." วางกรอบ 30 วันรู้ผล 

 

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 11.45 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการเผยแพร่คลิปเสียงการสนทนาเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ชุดใหม่ ซึ่งได้มีการพาดพิงถึงนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ประกอบด้วย 1.พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธาน 2.นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 3.นางสาวสุภางค์จิตต ไตรเพทพิสัย รองเลขาธิการวุฒิสภา 4.นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะรับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 5.ฝ่ายกฎหมายของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเป็นเลขานุการ โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน