ผอ.WIPO ชื่นชมนายกฯ ปราบละเมิดลิขสิทธิ์
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 13:30 น.

 

 

ผอ. WIPO ชื่นชมนายกฯ มีบทบาทสำคัญคุ้มครองปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ระดับภูมิภาค-นานาชาติ

 

พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลัง นายฟรานซิส เกอร์รี่ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในโอกาสเยือนไทย เพื่อกล่าวสุนทรพจน์พิเศษซึ่งจัดโดยของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในเรื่องการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของไทยในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประเทศไทย 4.0 โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ภายใต้นโยบายดังกล่าว จะเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งมีความเชื่อมโยงและจำเป็นต้องอาศัยความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน จึงหวังว่าองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกจะร่วมมือกับรัฐบาลในการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่ประชาชน

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของรัฐบาล ด้วยการจัดทำโรดแมปด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 รวมถึงนโยบายขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 โดยผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ชื่นชมนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในเรื่องการคุ้มครองและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ

 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีและผู้อำนวยการใหญ่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกต่างยินดีที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (USTR) ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority Watch List: PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List: WL) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของรัฐบาลไทยและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งนายกรัฐมนตรียังได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและกฏกติการะหว่างประเทศ แม้ขณะนี้ประเทศไทยจะมีรัฐบาลในช่วงเปลี่ยนผ่าน และยินดีสานต่อความร่วมมือกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เพื่อให้ความร่วมมือบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น