"ชัชชาติ" ปราศรัยขอปชช.เลือกฝ่ายปชต.375 เสียง
วันที่เผยแพร่ วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13:27 น.

 

"ชัชชาติ" ปราศรัยใหญ่พรรคเพื่อไทย มหาสารคาม ขอประชาชาชนออกมาเลือกตั้งให้ฝ่ายประชาธิปไตยได้ ส.ส. 375 เสียง เอาชนะเผด็จการ

 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายไชยวัฒน์ ติณรัตน์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. เขต 2 และนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด คณะทำงานสื่อสารการเมือง ลงพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนมัสการฯพระธาตุนาดูน (พุทธมณทลอีสาน) อ.นาดูน จ.มหาสารคาม โดย นายชัชชาติขอพรให้สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเป็นสิ่งที่ดีกับประเทศชาติ ไม่ว่าเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม จากนั้นเดินเยี่ยมตลาดสดเทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัยเพื่อพบปะประชาชน รับฟังปัญหาจากพ่อค้าแม่ค้า และแพทย์โรงพยาบาลอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยที่มาต้อนรับ ซึ่งปัญหาที่พบคือประชาชนยังไม่ตระหนักต่อการป้องกันโรคและการดูแลสุขภาพ ขณะที่อุปกรณ์และงบประมาณในการรักษาพยาบาลยังไม่เพียงพอ จากนั้นนายชัชชาติ เดินไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัยพูดคุยกับผู้ปกครองและคุณครู ซึ่งนายชัชชาติ กล่าวว่า การเกษตร การศึกษา และสาธารณสุข คือสิ่งที่ต้องพัฒนาต่อไป แต่สิ่งที่น่าภูมิใจคือครูและหมอในจังหวัดมหาสารคามส่วนใหญ่ คือคนในพื้นที่ ที่ไปเล่าเรียนแล้วกลับมาพัฒนาบ้านเกิด

 

จากนั้น นายชัชชาติ ขึ้นเวทีปราศรัยใหญ่ที่ ศูนย์ประสานงานพรรคเพื่อไทย เขต 3 อ.พยัคฆภูมิพิสัย ที่มีประชาชนมาร่วมกว่าหมื่นคน โดยมีนายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, นายอดิศร เพียงเกษ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายประเสริฐ จันทรรวงทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์, นายสุรจิตร ยนต์ตระกูล, นายสุทิน คลังแสง อดีต ส.ส. มหาสารคาม, นายนิสิต สินธุไพร อดีต ส.ส. ร้อยเอ็ด, นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. มหาสารคาม เขต 1 โดยกล่าวว่า จากการลงพื้นที่เห็นว่าสิ่งที่จังหวัดมหาสารคามต้องพัฒนาคือเรื่องน้ำและระบบชลประทานเพราะจะทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวเขตทุ่งกุลาร้องไห้เพิ่มขึ้น ซึ่งรัฐบาลชุดต่อไปจะต้องดูแลเรื่องนี้รวมไปถึงต้นทุนการผลิตและราคาข้าว ขณะเดียวกันการศึกษาต้องพัฒนาให้โรงเรียนในพื้นที่มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงเรียนในกรุงเทพฯ ส่วนการแพทย์ จะต้องพัฒนาโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคให้มีคุณภาพมากขึ้น

 

นอกจากนี้ นายชัชชาติ ยังยืนยันกับประชาชนว่า “ประชาธิปไตยกินได้” เพราะประชาธิปไตยที่แท้จริงคือตัวแทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้ง เห็นปัญหาที่แท้จริงของประชาชน และแก้ไขให้ประชาชนกินดีอยู่ดีขึ้น แต่อย่าเข้าใจผิดเพราะประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้ง ประชาธิปไตยที่แท้จริงต้องมีเสรีภาพ ประชาธิปไตย ต้องมีความเท่าเทียมกัน ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยต้องได้อย่างน้อย 375 เสียงเพื่อให้มากกว่า ส.ว. แต่งตั้ง 250 คน ฝ่ายประชาธิปไตยจะแพ้ไม่ได้ เพราะฉะนั้นครั้งนี้ขอให้ออกไปเลือกตั้ง เลือกคนที่มีจิตวิญญาณเป็นประชาธิปไตยต้องเอาฝ่ายประชาธิปไตยให้ชนะ 375 เสียง