พปชร.ชูนโยบายมารดาประชารัฐ
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 16:44 น.

 

พปชร.ชูนโยบาย "มารดาประชารัฐ"

 

เมื่อเวลา 14.30 น. ที่สยามสแควร์วัน มีการจัดเสวนาเรื่อง "ผ่าแนวคิดพรรคการเมือง อนาคตสุขภาพไทย" โดย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวในการเสวนาว่า หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือบัตรทอง เป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน พรรคพลังประชารัฐมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของ 3 กองทุน คือ กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุนสวัสดิการข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม ด้วยการ 1.กำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนต้องได้รับ 2.กำหนดสิทธิที่แต่ละกองทุนให้กับสมาชิก และ 3.กำหนดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมที่ผู้ป่วยมีสิทธิร่วมจ่ายได้ และต้องมีระบบการออม การออกกำลังกาย รวมไปถึงนโยบายมารดาประชารัฐที่ดูแลสตรีมีครรภ์ผ่านบัตรประชารัฐ แนวทางเหล่านี้จะลดความเหลื่อมล้ำลงไปเรื่อย ๆ โดยนำเงินภาษีมาบริหารจัดการให้มากขึ้น และอาจต้องปลดล็อกข้อจำกัดให้ทุกบัตรสามารถใช้ทุกโรงพยาบาลได้หรือไม่