หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:06 น.

 

สำนักพระราชวังออกหมายกำหนดการ พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2561 ความว่า เลขาธิการพระราชวัง รับพระราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กำหนดดังนี้ 

 

วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. สำนักพระราชวังได้จัดที่สำหรับลงพระนามถวายพระพรในพระบรมมหาราชวัง โดยพระราชวงศ์ องคมนตรี ลงนามและลงพระนามถวายพระพรในสมุดลงนามหลวงที่ห้องมุขกระสันตะวันออกชั้นล่าง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในส่วนของนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ข้าราชการระดับสูง นักการเมือง ตลอดจนคณะทูตานุทูต ลงนามถวายพระพร ณ ศาลาว่าการพระราชวัง , ข้าราชการลงนามถวายพระพรที่ศาลาสหทัยสมาคม และจุดลงนามถวายพระพรของประชาชน คือ เต็นท์สีขาวบริเวณสนามหญ้าหน้าศาลาลูกขุน

 

ทั้งนี้ ในเวลา 12.00 น. ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ จะได้ยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติ ฝ่ายละ 21 นัด ทั้งนี้การแต่งกายปกติขาว