มติครม.ประจำวันที่ 19 มิ.ย.2561
วันที่เผยแพร่ วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 17:11 น.

 

ครม.เห็นชอบพรบ.กำหนดที่ดินเวนคืน จ.สระบุรี ให้กรมทางหลวงชนบทขยายถนน 4 ช่อง

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมมีติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืน ในพื้นที่ตำบล ตะกุด และตำบลปาเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พ.ศ. เพื่อสร้างทางหลวงชนบทสาย ข2 ตามโครงการผังเมืองรวมเมืองสนะบุรี พ.ศ. 2555 โดยได้ดำเนินการสำรวจ ทำสัญญาและจ่ายเงินทดแทนไปแล้วบางส่วนแต่ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้การเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวไม่อาจดำเนินการทันภายในระยะเวลาบังคับใช้ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องอีก4ปี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสำรวจและจัดกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จและให้การสร้างทางหลวงชนบทสายดังกล่าวเป็นไปตามแผนที่กำหนด

 

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นถนนก่อสร้างใหม่ เริ่มต้นจากถนนสายตะกุด-ตลิ่งชัน ขนาด4ช่องจราจร รวมระยะทาง 765 เมตร มีที่ดินถูกเวนคืน ประมาณ 5 ไร่ มีอาคาร และสิ่งปลูกสร้างถูกเวนคืน 27 หลัง งบประมาณ ก่อสร้าง 86.90ล้านบาท และงบประมาณ เวนคืนที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ 25.485 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวงชนบทได้จัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยพัฒนาระบบจราจรและขนส่งในเขตเมืองสระบุรีให้มีความสะดวก สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป สามารถรองรับปริมาณ การจราจรในอนาคต และเสริมสร้างโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในชุมชนเมืองด้วย

 

ครม. ไฟเขียวจัดการศึกษาหลักสูตรมหา'ลัยไต้หวัน

 

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ มหาวิทยาลัยอมตะ จัดการศึกษาในหลักสูตรของมหาวิยาลัยแห่งชาติไต้หวัน (NTU) จัดการศึกษาในหลักสูตร Master of Science ในสาขาวิชา วิศวกรรมเทคโนโลยี เน้นการใช้หุ่นยนต์ในสายการผลิต เป็นระบบยานยนต์แห่งอนาคต สำหรับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในเรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ


     

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า จากเดิมที่ ครม. มีมติเกี่ยวกับกับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้มีศักยภาพ พร้อมรับการขยายตัวของเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษอีอีซี จึงสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศเข้ามาจัดตั้งสาขาในพื้นที่ อีอีซี หรือหากไม่อยู่ในพื้นที่ อีอีซี ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ(คพอต.)
         

 

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า สำหรับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่จะจัดการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว ต้องไม่แย่งลูกค้ากับผู้ประกอบการที่เป็นมหาวิทยาลัยในประเทศไทย เพราะต้องมีการมุ่งเน้นสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยไทยขาดแคลน หรือ มุ่งเน้นสาขาวิชาที่อยู่ในเป้าหมายของอุตสาหกรรม ที่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยมีกฎว่า ต้องมีการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยหลักในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการรับประกันคุณภาพ ว่าจะมีคุณภาพไม่ต่างจากต้นทางของประเทศนั้นๆ
         

 

"ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับโดย QS2017 ซึ่งเป็นองค์กรสากลมีหน้าที่จัดลำดับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วโลก อยู่ที่อันดับ 76 ของโลก โดยเฉพาะสาขาวิชาที่กำลังจะเปิดในไทยนั้น อยู่อันดับที่ 23 ของโลก โดยจัดตั้งในนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี ซึ่งประเทศไทยมีความสัมพันธ์ระหว่าง ไต้หวัน และจีน โดยมีข้อตกลงปลีกย่อยบางประการ อาทิ ต้องไม่ประดับธงชาติทั้งของไต้หวันและประเทศจีน ต้องไม่มีการประดับรูปภาพ รูปปั้นของอดีตผู้นำ หรือ นักการเมือง ของประเทศไต้หวัน และงดเว้นการระบุว่าไต้หวันเป็นประเทศหรือระบุชื่อ สาธารณรัฐประชาชนจีน เช่นเดียวกับการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต้องเป็นกิจกรรมการศึกษา ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง" พล.ท.สรรเสริญ กล่าว.

 

 

 

ครม.เห็นชอบกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นปี 60/61 ตันละ 880 บาท

 

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (19 มิ.ย.) มีมติเห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 แบ่งเป็น 2 ราคา ตามมติคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ด้วยการกำหนดราคาอ้อยเขต 1, 2, 3, 4, 6, 7 และ 9 ในอัตรา 880 บาทต่อตันอ้อย ณ ระดับความหวาน 10 ซี.ซี.เอส. และกำหนดอัตราขึ้น-ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 52.80 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิต ปี 2560/2561 เท่ากับ 377.14 บาท/ตันอ้อยสำหรับราคาอ้อยขั้นต้นในเขต 5 (สุพรรณบุรี) ราคา 830 บาทต่อตันอ้อย กำหนดอัตราขึ้น-ลง ของราคาอ้อยเท่ากับ 49.80 บาทต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส.ต่อเมตริกตัน และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2560/2561 เท่ากับ 355.71 บาท/ตันอ้อยขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เห็นด้วยกับราคาดังกล่าว และกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมมาตรการดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายในภาวะที่ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกต่ำลงมากจนเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างไรก็ตาม ยังมีกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นกลไกช่วยเหลือดูแลเกษตรกรชาวไร่อ้อย ตลอดจนมีการสำรองน้ำตาลทราย เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศนอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่า บราซิลพอใจกับแนวทางการแก้ปัญหา โดยไม่ได้ใช้เงินงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือแทรกแซง เพราะเงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายจัดเก็บจากโรงงานและชาวไร่อ้อย รัฐบาลไม่ได้สนับสนุน บราซิลจึงไม่ได้ตอบโต้เรื่องอ้อยด้วยมาตรการต่างๆ

 

 

ครม.เคาะลด-เว้นภาษีบริษัทข้ามชาติ เฉพาะงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในไทย

 

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร พ.ศ.. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ
         

 

สืบเนื่องจากการปรับปรุงมาตรการภาษี เพื่อส่งเสริมการตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลนี้ ในส่วนที่ได้รับสิทธิจากการลด หรือยกเว้นภาษี ซึ่งเป็นนโยบายสำหรับส่งเสริมให้บริษัทข้ามชาติเข้ามาตั้งสำนำงานใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมมีการกำหนดว่าการยกเว้นหรือลดภาษี แล้วแต่กรณี สำหรับบริษัทหรือวิสาหกิจในเครือของบริษัทข้ามชาตินั้นๆ ไม่ว่าจะจดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือตามกฎหมายต่างประเทศ จะได้รับสิทธิในการลดหรือยกเว้นภาษี
         

 

อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวมีการระบุไว้กว้างเกินไป จึงจำกัดให้ครอบคลุมเฉพาะเรื่องของการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น เพราะบริษัทข้ามชาติบางบริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ต่างประเทศ ขณะที่งานพัฒนานวัตกรรมในประเทศต้นทาง มีการกำหนดอัตราภาษีค่อนข้างสูง บริษัทเหล่านี้จึงหลีกเลี่ยงโดยการขายงานวิจัยให้แก่วิสาหกิจในเครือของตนเอง ซึ่งมีสำนักงานในประเทศไทยเพื่อเสียภาษีน้อยลง
         

 

“กรณีนี้มีการกำหนดว่าบริษัทเหล่านี้สามารถลดหรือยกเว้นภาษีได้เฉพาะค่าสิทธิอันเกิดจากผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่กระทำขึ้นในประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนี้ ซึ่งจะทำให้การค้าขาย การลงทุน จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว

 

 

ครม.เห็นชอบ ให้ใช้บัตรแมงมุม ประเดิมรถไฟฟ้าสายสีม่วง – น้ำเงิน เริ่มใช้ 23 มิ.ย.นี้

 

ที่ประชุมครม. เห็นชอบใช้บัตรแมงมุม ในวันที่ 23 มิถุนายนนี้ โดยใช้กับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชธรรม รถไฟฟ้าสายสีม่วง และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนในเดือนตุลาคม จะสามารถใช้ได้ในระบบ ขสมก. และ Airport Rail Link ซึ่งบัตรดังกล่าว สามารถซื้อได้ที่ รถไฟฟ้าสายสีม่วง และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินทุกสถานี ตัวบัตรมีมูลค่า 50 บาท และยังสามารถใช้ในอาคารจอดรถสายสีม่วง และสายสีน้ำเงินได้อีกด้วย
         

 

ส่วนบัตรรัฐสวัสดิการ สามารถใช้ได้ในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ ส่วนประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัด ที่มีความจำเป็นที่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ สามารถนำบัตรรัฐสวัสดิการมาแลกเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุมที่ศูนย์ดำรงธรรม เพื่อเดินทางในกรุงเทพฯได้

 

 

 

ครม.วันนี้ไม่มีการหารือขยายเวลาใช้ VAT 7%

 

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (19 มิ.ย.) ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องการขยายเวลาการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่อัตราร้อยละ 7 ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวในช่วงที่ใกล้จะครบกำหนด ในเดือนกันยายน จึงจะมีพระราชกฤษฎีกาออกมา เหมือนในทุกๆ ปีทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มองว่าขณะนี้เศรษฐกิจในประเทศกำลังฟื้นตัวดี จึงไม่ต้องการผลักภาระด้านภาษีไปให้ประชาชน