นายกฯ สัญจรเลยคุยปชช.ย้ำลต.ต้องสงบ
วันที่เผยแพร่ วันจันทร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 14:27 น.

 

นายกรัฐมนตรี คุยประชาชน บอกให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มจังหวัด มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น ย้ำไม่ได้เป็นศัตรูกับใคร ยันรักทุกคนจะทำหน้าที่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ เลือกตั้งบ้านเมืองต้องสงบ ขอทุกคนเลือกรัฐบาลที่ดี นำประเทศเดินหน้าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมคณะ พบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยได้แนะนำคณะรัฐมนตรีที่เดินทางมาด้วยพร้อม กล่าวว่า ส่วนตัวรู้สึกซาบซึ้งกับการต้อนรับในครั้งนี้ พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับทุกกลุ่มจังหวัดที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกัน ทุกคนต้องเตรียมตัวให้เผชิญโลกยุคปัจจุบันที่มีการใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรม เตรียมตัวให้พร้อมอย่าหวาดกลัว เพราะอย่างไรก็ต้องไปถึง ซึ่งรัฐบาลมุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น เพราะไทยเป็นประเทศประชาธิปไตย เป็นประเทศที่มีการค้าเสรี แม้จะเป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำ แต่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายๆ ประเทศ จึงขอให้ทุกคนเข้มแข็งไปด้วยกัน ช่วยกันเพิ่มผลผลิต โดยดูเอกลักษณ์ของตนเองและนำมาประยุกต์ใช้

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า วันนี้มีคนไม่ดี ที่สร้างความเดือนร้อนไม่กี่คน แต่ส่วนตัวยืนยันว่าไม่ได้เป็นศัตรูกับใครทั้งการเมืองและอดีตนักการเมือง และหวังให้ทุกอย่างดำเนินการไปตามวิธีการของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม และไม่เคยสั่งไล่ล่าใครทั้งสิ้น

 

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวระหว่างพบปะกับข้าราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลยตอนหนึ่งว่า ตนเองรักทุกคน หากประชาชนรักตนเอง ตนเองก็รักแม้ประชาชนไม่รัก ตนเองก็ยังรักเพราะวันนี้ยังเป็นรัฐบาลอยู่และยังทำหน้าที่จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันเลือกรัฐบาลใหม่เพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และคาดหวังให้ได้รัฐบาลที่ดีเพื่อให้ดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง เพราะเราจะคิดแบบเดิมไม่ได้อีกแล้ว ขณะเดียวกัน รัฐบาลนี้พยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อขับเคลื่อนทุกจังหวัดและภูมิภาคให้เดินไปข้างหน้าบนพื้นฐานความแตกต่างด้วยเป้าหมายและวิธีการจึงขอให้ทุกคนรับฟัง

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวด้วยว่า การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นต้องทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ ไม่ให้มีการว่าร้ายกัน เพราะส่วนตัวต้องการให้เกิดความสามัมคี ปรองดอง เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง และยืนยันว่าตนเองไม่เคยไปก้าวล่วงใคร แต่ยังมีหลายคนก้าวล่วงรัฐบาลอยู่ ขณะเดียวกัน ขอฝากท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ ขอให้ช่วยรัฐบาล อย่าให้เกิดความวุ่นวายขึ้นอีก เพราะรัฐบาลไม่อยากใช้กำลัง และกฎหมาย และขออย่าให้มีการบิดเบือนเกิดขึ้น โดยขอให้ทุกคนช่วยกันนำพาประเทศไปสู่ความปลอดภัย

 

นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนการรวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เชื่อมโยงภาคการเกษตรกับการท่องเที่ยวโดยการพัฒนาพื้นที่ผลิตสินค้า เชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ ผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการและได้มาตรฐานรวมถึงพัฒนาสินค้าที่มีความหลากหลาย อาทิ การปลูกข้าวสายพันธุ์ดี การพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI การปลูกพืชออร์แกนิก ซึ่งในอนาคตจะเป็นที่ต้องการของตลาดโลกมากขึ้น

 

นอกจากนี้ จะต้องมีการเร่งพัฒนาการค้าชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV ทำให้สินค้าไทยและสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นที่ยอมรับ โดยประเทศไทยจะต้องเร่งพัฒนาแรงงาน แก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงสร้างกลไกในการเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

 

ในขณะที่การพัฒนาสนามบินจังหวัดเลยนั้น จะต้องมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าซึ่งจังหวัดเลย มีโครงการลงทุนในระยะปี 2563 ถึง 2565 โดยมีการวางแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว จะมีการ พัฒนาและเชื่อมโยงอำนวยความสะดวกกับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแบบไร้รอยต่อ เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวเมืองรองในอนาคต