ประกาศห้ามบินผ่าน "พระที่นั่งอัมพรสถาน-พระตำหนักวังศุโขทัย"
วันที่เผยแพร่ วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:49 น.

 

ประกาศก.คมนาคมแจ้งจำกัดเขตห้ามบินผ่านพระที่นั่งอัมพรสถาน-พระตำหนักวังศุโขทัย

 

เมื่อวันที่ 16 ต.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดเขตกำกัดการบิน พ.ศ.2561 โดยระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 กำหนดให้รมว.คมนาคมมีอำนาจประกาศกำหนดเขตกำกัดการบินซึ่งห้ามมิให้อากาศยานบินเข้าหรือบินผ่านในเขตกำกัดพระที่นั่งอัมพรสถาน (VT R82Amphorn Royal Palace) มีพื้นที่รัศมี 1 ไมล์ทะเล จากพิกัดอ้างอิง 13° 46’ 21.50” เหนือ 100° 30’ 40.28” ตะวันออก มีความสูงจากพื้นดินถึงระยะสูง 6,000 ฟุต และเขตกำกัดพระตำหนักวังศุโขทัย (VT R83 Sukhothai Palace) มีพื้นที่รัศมี 1 ไมล์ทะเล จากพิกัดอ้างอิง 13° 46’ 56.66” เหนือ 100° 30’ 33.51” ตะวันออก มีความสูงจากพื้นดินถึงระยะสูง 6,000 ฟุต  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 ธ.ค.2561 เป็นต้นไป