ฝุ่นลดลง! คุณภาพอากาศอยู่ระดับ "ปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ"
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 10:13 น.

 

กรมควบคุมมลพิษ เผย สภาพอากาศปิด ทำให้คุณภาพอากาศอยู่ระดับ "ปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ" แต่แนวโน้มฝุ่นลดลง

 

เมื่อวันที่ 16 ม.ค.62 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ว่า  สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562 จากสภาพอุตุนิยมวิทยาที่อากาศในช่วงเช้า อากาศยังคงลอยตัวไม่ดีขึ้นไประดับชั้นบรรยากาศระดับบนๆ ได้ ลมสงบในช่วงเช้า สภาพอากาศปิด มีหมอกในตอนเช้า ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้ 16 มกราคม 2562 คุณภาพอากาศในระดับ ‘ปานกลาง’ ถึง 'เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ' ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง โดย; 

 

พื้นที่ริมถนน โดยสถานีวัดคุณภาพอากาศแสดงผลค่าฝุ่นละออง PM2.5 โดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 15 พื้นที่ 
พื้นที่ทั่วไป (ห่างจากริมถนนสายหลัก) โดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ มีค่าเกินมาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) อยู่ 8 พื้นที่

 

คาดการณ์ ว่าคุณภาพอากาศในวันพรุ่งนี้จะอยู่ในระดับ “ปานกลาง” และจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา พื้นที่ กทม. และ ปริมณฑล มีโอกาสมีฝน 20 %
กรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือประชาชนลดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด เช่น ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ห้ามการเผาในที่โล่งทุกประเภทอย่างเด็ดขาด ห้ามการใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภทอย่างเด็ดขาด

 

ท่านสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง ได้ทาง

 

1. สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ คพ. (พื้นที่ทั่วประเทศ) ทางเว็ปไซต์ www.air4thai.pcd.go.th และแอ๊พพลิเคชั่น Air4Thai

 

2. สถานีตรวจวัดของ กทม. (เฉพาะพื้นที่ กทม.) ทางเว็ปไซต์ www.bangkokairquality.com และ เพชบุ๊คแฟนเพจ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร