"สมเด็จพระเทพฯ" เสด็จเยี่ยมร.ร.ตชด.
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 09:39 น.

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ติดตามโครงการตามพระราชดำริ ในโรงเรียน ตชด. จ.ปัตตานี

 

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 หมู่ที่ 4 ต.ปะโด อ.มายอ จ.ปัตตานี โดยมี พลตำรวจโท สมพงษ์  ชิงดวง ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ข้าราชการตำรวจในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ ทุกภาคส่วน, ครูใหญ่, นักเรียน, ประชาชน เฝ้ารับเสด็จ

 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 มีนักเรียนไทย-มุสลิม จำนวน 75 คน ครู ตชด. 7 นาย และครู 4 คน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 เป็นหนึ่งในโรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มผลผลิตประเภทผลไม้และถั่วเมล็ดแห้ง ปี 2560 พบว่าไม้ผลเพียงพอต่อการบริโภค ยกเว้นถั่วเมล็ดแห้งและถั่วมะแฮะมีผลผลิตไม่เพียงพอ เพราะโรงเรียนมีพื้นที่ปลูกน้อย จึงให้ผู้ปกครองนักเรียนนำเมล็ดพันธ์ถั่วเขียวและถั่วมะแฮะกลับไปปลูกที่บ้านแล้วนำกลับมาจำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี มาช่วยสอนตัดผมและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่นซอสมะละกอ กล้วยฉาบ ข้าวต้มมัด โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมให้นักเรียนปลูกไม้ผลคนละหนึ่งต้น และปลูกข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรรี่และพันธุ์พื้นเมือง มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก  มีการแปรรูปข้าวไรซ์เบอรรี่อบกรอบ มี 4 สูตร คือ สูตรดั้งเดิม สูตรผสมถั่วลิสง สูตรผสมถั่วเขียว สูตรผสมงา จำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ทันตกรรมพระราชทาน ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มาทำการรักษาราษฎรในพื้นที่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมไปมาลำบาก สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้