"กอบศักดิ์" ยันจะขับเคลื่อนปฏิรูปให้สำเร็จ
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13:43 น.

 

"กอบศักดิ์" ย้ำ ปฏิรูปเริ่มนานแล้ว คืบหน้าหลายเรื่อง ยัน คกก.ชุดสุดท้ายจะขับเคลื่อนให้เกิดความสำเร็จ - เร็วไปพูดจะเป็นรมต.สมัยหน้า

 

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวในงาน Meet the Press หัวข้อ “ปฏิรูปแนวใหม่ ร่วมคิดร่วมใจ สร้างไทยไปด้วยกัน” โดยกล่าวตอนหนึ่งว่าการปฏิรูปไม่ใช่เรื่องที่เพิ่งเริ่มทำแต่ได้ทำมานานแล้วสมัยที่รัฐบาลเข้ามาใหม่ๆ มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้าง กระทรวง ทบวง กรม หลายเรื่อง และหลังเริ่มกระบวนการตั้งคณะรัฐมนตรีมีการตั้ง สปช. สปท.กรรมการยกร่าง และกรรมการปฏิรูป ดังนั้นเรื่องการปฏิรูปได้มีการดำเนินการมาอย่างน้อย 4 รอบ โดยตนเองเกี่ยวข้องทั้ง 4 รอบ มีซึ่งการปฏิรูปมีความคืบหน้าและได้ดำเนินการไปแล้วหลายส่วน ซึ่งในช่วงที่มีกรรมการยกร่าง กรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้ดำเนินการปฏิรูปประเทศไปแล้วหลายด้าน อาทิ การเลือกตั้ง หรือเรื่องของการเมืองทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมด ซึ่งกระบวนการเลือกตั้งครั้งใหม่จะแตกต่างจากเดิมพอสมควร เช่น การใช้สัดส่วนผสม ที่สะท้อนความต้องการของประชาชนโดยมีตัวแทนของประชาชนตามสัดส่วนที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการเลือกตั้ง ส.ส. การเลือกตั้ง ส.ว. และระเบียบของพรรคต่างๆ

 

ส่วนมาตรา 77 ก็เป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่เช่นเดียวกัน ที่ทำให้กฏหมายทุกกฏหมายที่เข้าสู่คณะรัฐมนตรีต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในหลายรอบ ทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมการเปลี่ยนแปลงประเทศการออกกฏหมายต่างๆ และในรอบสุดท้ายมีคณะกรรมการปฏิรูป 11 คณะ บวก 2 ที่มีข้อเสนอเข้ามาแล้วเกือบ 2,000 ข้อ และมีการแต่งตั้งให้ตนเองทำหน้าที่คณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปต่างๆ ให้เกิดความสำเร็จ

 

นายกอบศักดิ์ ยังกล่าวถึงระยะเวลา 8 เดือนที่เหลือ มีเรื่องใดติดขัดถึงขนาดต้องใช้มาตรา 44 หรือไม่ว่า นายกรัฐมนตรี พยายามใช้มาตรา 44 อย่างระมัดระวัง ขณะนี้จะเอาเฉพาะเรื่องที่สำคัญเท่านั้น และการทำกฏหมายทั้งฉบับด้วยมาตรา 44 เป็นเรื่องยาก ซึ่งกฏหมายควรผ่านกระบวนการที่เหมาะสมคือสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มาตรา 44 จึงเป็นเพียงการแก้ไขแต่ละจุดในบางเรื่อง ในบางมาตราและเร่งด่วนเท่านั้น ซึ่งในส่วนที่เป็นกฏหมายพยายามเร่งให้เข้าสู่ สนช.มากกว่า โดยจะมีการสร้างฟาสแท็กให้กับกฏหมายสำคัญในการปฏิรูป เพราะระยะเวลา 8 เดือนสั้นมาก จึงต้องมีกระบวนการเพื่อดูแลกฏหมายไม่ให้ถูกทิ้งขวางตกหล่น และขับเคลื่อนผ่าน สนช.และกฤษฎีกาได้

 

อย่างไรก็ตาม นายกอบศักดิ์ ยังกล่าวด้วยว่า ยังไม่มีใครเชิญเป็นรัฐมนตรีในสมัยหน้า และยังเร็วเกินไปที่จะพูดในเรื่องดังกล่าว ซึ่งขณะนี้มีเวลาเหลือ เพียง 6-8 เดือน ถือเป็นหน้าต่างสุดท้ายที่ส่วนตัวคาดหวังมากและไม่กดดันที่จะดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จ ในระยะเวลาที่มีอยู่ มีความสุขและดีใจเพราะสิ่งที่ทำลงไปประชาชนจะได้รับประโยชน์