พก.ร่วมถกเวทีรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการฯ
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 11:38 น.

 

อธิบดี พก. ร่วมรับฟังการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุม "รัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 11" พร้อมหารือทวิภาคีกับผู้แทนประเทศออสเตรเลีย เพื่อการแลกเปลี่ยนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

 

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายมณเฑียร บุญตัน กรรมการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ และ
ข้าราชการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ สมัยที่ 11 หัวข้อ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภายใต้การขับเคลื่อน
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ” (Leaving no one behind through the full implementation of the CRPD) โดยมีอัครราชทูตจากสาธารณรัฐบัลแกเรีย ผู้แทนถาวรแห่งสหประชาชาติ เป็นประธานการประชุม ระหว่างวันที่ 12 -14 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

 

โดย อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เข้ารับฟังการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ใน 2 หัวข้อ ได้แก่ 1.) “การจัดสรรงบประมาณระดับชาติผ่านการเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐและเอกชนและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ” ว่า นโยบายของรัฐบาล ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็น และ2.) “สตรีและเด็กหญิงพิการ” (Women and girls with disabilities) โดยรัฐบาลไทย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการขจัดการเลือกปฎิบัติและลดการกระทำความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิงพิการ โดยกระทรวง พม. ได้ขับเคลื่อนแผนพัฒนาสตรีพิการ มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2564

 

และร่วมหารือแบบทวิภาคี กับผู้แทนประเทศออสเตรเลีย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือแผนงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ประเด็นต่างๆ อาทิ แผนการประกันคุณภาพชีวิตคนพิการ(Disability Insurance Scheme) / นโยบายและแนวปฏิบัติที่เข้มแข็งเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกับทุกคนในสังคม (Disability Inclusive Development : DID)