นอภ.แม่ลาน้อยลุยตัดฝิ่น 4 แปลงตัดตอนผลผลิต
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 12:17 น.

 

นายอำเภอแม่ลาน้อย ลุยตัดฝิ่น 4 แปลง กำลังออกดอกชูช่อสวยงาม ตัดตอนผลผลิตสู่กลุ่มผู้เสพในพื้นที่

 

ว่าที่พันตรียุทธนา เจ้าดูรี นายอำเภอแม่ลาน้อย สนธิกำลัง อส.แม่ลาน้อย ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 แม่สะเรียง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่ลาหลวง และ ชรบ.หมู่บ้าน เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่เขตรอยต่อบ้านอมลาน บ้านบริวารบ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 ต.ขุนแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน กับ บ้านสามหลัง ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งพบมีการลักลอบปลูกพืชเสพติด ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จำนวน 4 แปลง รวม 6 งาน ต้นฝิ่นแต่ละแปลงมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 20 -120 เซนติเมตร บางแปลงยังเป็นต้นอ่อน บางแปลงกำลังออกดอกชูช่อ แต่ยังไม่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิต แปลงฝิ่นที่พบส่วนใหญ่ปลูกอยู่ในหุบห้วย การเดินทางยากลำบาก และ จะปลูกเป็นแปลงขนาดเล็ก หนึ่งแปลงปลูกหลายรุ่นรวมกัน และ กระจายหลายแปลงบริเวณจุดใกล้เคียงกันเพื่อป้องกันการทำลายของเจ้าหน้าที่ จุดที่ปลูกก็จะมีความเย็นระบบน้ำดี พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับความสูง เฉลี่ย 1,200 – 1,392 จากระดับน้ำทะเล ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันตัดทำลายไร่ฝิ่นและเผาอุปกรณ์ท่อเอสล่อนสายยางที่อยู่ในแปลงฝิ่น

 

นายอำเภอแม่ลาน้อย กล่าวเพิ่มเติมว่า แปลงฝิ่นที่ตรวจพบ กลุ่มผู้ปลูก น่าจะปลูกเพื่อเสพในพื้นที่ไม่ใช่การปลูกเพื่อค้า ซึ่งทางอำเภอได้พยายามกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปกครองทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลูกบ้าน ในการสืบเสาะข้อมูล ซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับการการเลิกเนื่องจากยังมีผู้เสพและผู้เสพเองก็ไม่สามารถเลิกได้ และ ผู้ปลูกก็จะเป็นบุคคลเดิมๆ ประกอบกับพื้นที่ปลูกเอื้อ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศยากต่อการลาดตระเวนตรวจพบ ทางอำเภอแม่ลาน้อยจึงใช้วิธีการป้องปราบ ซึ่งปีนี้ถือว่าพบแปลงฝิ่นลดลงกว่าปีที่ผ่านมา