กทม.ฝุ่นยังฟุ้งเกินค่ามาตรฐานแนะสวมหน้ากากอนามัย
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 12:08 น.

 

กทม.ฝุ่นฟุ้งรับวันแห่งความรักพบเกินค่ามาตรฐานทุกสถานีตรวจอากาศแนะสวมหน้ากากอนามัย

 

เมื่อวันที่ 14 ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแสดล้อม รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ ณ  เวลา 8.00 น. พบว่า ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 52-72 มคก./ลบ.ม. เกินเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) 6 สถานี ที่บริเวณริมถ.พระราม 4 53 มคก./ลบ.ม. ริมถ.อินทรพิทักษ์ 72 มคก./ลบ.ม. ริมถ.ลาดพร้าว 53 มคก./ลบ.ท. ริมถ.พญาไท 52 มคก./ลบ.ม. เขตบางนา 61  มคก./ลบ.ม. และเขตวังทองหลาง 60 มคก./ลบ.ม.  ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นที่ริมถ.อินทรพิทักษ์และริมถ.พญาไท

 

ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่ กทม. อากาศเย็นในตอนเช้า และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ความชื้น 87% ลมสงบ ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ฝุ่นละอองในบรรยากาศเพิ่มขึ้น  คพ.ขอแนะนำให้ประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด) ที่อยู่อาศัย หรือต้องเข้าในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน หากจำเป็นต้องออกจากอาคาร ควรใส่หน้ากากอนามัย และหากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์ รวมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการกำกับดูแลกิจกรรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองในพื้นที่ เช่น การใช้ยานพาหนะ การเผา และโดยเฉพาะการก่อสร้าง ให้มีมาตรการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง รวมทั้งรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มีการปิดคลุมให้มิดชิด เพื่อที่จะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองลงได้