โพล 72.3% หนุนปลดล็อกพรรคใน 6 ด.หวังปท.สงบ
วันที่เผยแพร่ วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 11:16 น.

 

SUPER โพล หนุนปลดล็อกพรรคค่อยเป็นค่อยไปใน 6 เดือนหวังประเทศสงบ-จี้ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ

 

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,196 ตัวอย่าง เรื่อง ตอบโจทย์การเมืองของคน 3 ฝ่าย โดยดำเนินโครงการ ระหว่าง วันที่ 5 – 13 มกราคม พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา พบว่า เกินครึ่งหรือร้อยละ 54.8 ระบุเป็นกลุ่มพลังเงียบ ไม่ฝักใฝ่ ขออยู่ตรงกลางในจุดยืนทางการเมือง ในขณะที่เกินกว่า 1ใน 3 หรือร้อยละ 36.3 สนับสนุนรัฐบาล และ คสช. และร้อยละ 8.9 ไม่สนับสนุนรัฐบาล และ คสช. ซึ่งเมื่อจำแนกออกตาม เจนเนอเรชัน ช่วงอายุของกลุ่มคน ในเรื่องจุดยืนทางการเมืองของประชาชน พบว่า กลุ่มเจนแซด หรือเจน ซีส์ (Gen Z) สนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 36.3 เจนวาย (Gen Y) สนับสนุนรัฐบาล ร้อยละ 32.8 เจน เอ็กซ์ (Gen X) สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 47.1 และ เจนอื่นๆ เช่น เจน บี (Gen B) สนับสนุนรัฐบาลร้อยละ 50.0 ในขณะที่ กลุ่มที่ไม่สนับสนุนรัฐบาล พบ เจนแซด ร้อยละ 6.9 เจนวาย ร้อยละ 11.0 เจนเอ็กซ์ร้อยละ 4.3

 

ทั้งนี้ ทุกกลุ่มต้องการให้รัฐบาลและ คสช. ปฏิรูป เร่งด่วนก่อนการเลือกตั้ง ถึงร้อยละ 46.2 ระบุ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ รองลงมา ร้อยละ 12.1 ปฏิรูป เศรษฐกิจ ส่งเสริมธุรกิจ SME แก้ปากท้องได้ยั่งยืน ร้อยละ 11.5 ระบุ ปฏิรูปการเมือง ร้อยละ 10.0 ปฏุรูป การศึกษา ร้อยละ 9.3 ปฏิรูปจราจร แก้อุบัติเหตุ คมนาคมทั้งระบบ

 

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงประเด็นการปลดล็อกการเมือง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 72.3 ระบุ ควรปลดล็อกการเมืองแบบค่อยเป็นค่อยไป ในอีก 6 เดือนข้างหน้า เพราะไม่ต้องการเห็นความวุ่นวาย ต้องการเห็นบ้านเมืองสงบ ขณะที่ร้อยละ 27.7 ระบุ ควรปลดล็อกทันที ไม่เกิน 6 เดือน เพราะจะเข้าถึงประชาชนได้ดีกว่า รู้ใจประชาชนได้มากกว่า และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีรวดเร็วกว่า