ดีเดย์ 18 มิ.ย.ปรับปรุงมาตรฐานเหล็กใหม่
วันที่เผยแพร่ วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 16:25 น.

 

สมอ.ยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กเส้น ดีเดย์ 18 มิ.ย. ตีตราโชว์มาตรฐาน เพิ่มเชื่อมั่นผู้บริโภค

 

นายวิกรม วัชระคุปต์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) มีการปรับปรุงมาตรฐานเหล็กเส้นก่อสร้างใหม่ บังคับใช้วันที่ 18 มิย. 61 เน้นการยกมาตรฐานคุณภาพเหล็กสูงขึ้น เพิ่มความมั่นใจ และความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยเพิ่มการตรวจสอบควบคุมค่าเคมีในเนื้อเหล็กอย่างเข้มงวด และเพิ่มค่าเคมีที่ต้องตรวจสอบควบคุมจาก 5 ชนิดเป็น 19 ชนิด

 

ขณะที่ ค่าเคมีในเนื้อเหล็กเป็นปัจจัยทำให้เหล็กที่ผลิตออกมามีคุณภาพหรือด้อยคุณภาพได้ โดยค่าเคมีที่กำหนดควบคุมไม่ให้มีมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อความแข็งแรงของเหล็ก และความปลอดภัยของผู้บริโภค อาทิเช่น การมีฟอสฟอรัสในปริมาณสูงจะทำให้เหล็กเกิดรอยแตกได้ง่าย กำมะถันสูงจะทำให้เหล็กมีความเหนียวต่ำและเปราะหักง่าย หรือโบรอนสูงจะทำให้เหล็กขาดความแกร่งเกิดรอยแตกได้ง่าย เป็นต้น นอกจากนั้น ยังต้องเพิ่มชื่อผู้นำเข้าเหล็กเส้นก่อสร้างเป็นตัวนูนลงบนเนื้อเหล็ก เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อกับโรงงานผู้ผลิตที่อยู่ในต่างประเทศ ในกรณีที่เกิดปัญหาในการใช้งาน และบังคับให้ผู้ผลิตแสดงชนิดของเตาหลอมที่ใช้ในการหลอมเหล็กเป็นตัวนูนเพิ่มลงไปบนเนื้อเหล็กทุกเส้น ปัจจุบันมีเตาหลอมอยู่ 4 ชนิดได้แก่ OH, BO, EF และ IF