"สมชาย" ยันสนช.ไม่มีอคติลงมติกกต.-ไร้ใบสั่ง
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 10:26 น.

 

"สมชาย" ยืนยัน สนช. ลงมติเลือก 7 เสือ กกต. วันนี้ ไม่มีอคติ ปราศจากใบสั่ง หากไม่ครบต้องเริ่มสรรหาใหม่ หรือใช้วิธีทาบทามได้

 

นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุม สนช. ว่า วันนี้จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง ในการพิจารณาการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง 7 คนโดยคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) สนช. จะแจกเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง ป.ป.ช. ป.ป.ง. ป.ป.ท. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และสันติบาล รวมถึงข้อร้องเรียน เช่น เรื่องความประพฤติ จริยธรรม ที่ได้มีการสอบถามสมาชิก สนช. และประชาชนมาแล้วให้สมาชิกพิจารณาอีกครั้งเผื่อมีข้อซักถาม ก่อนลงมติ

 

สำหรับการลงมติ ผู้ที่จะผ่านความเห็นชอบเป็น กกต. จะต้องได้รับคะแนนเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หรือ 124 เสียงขึ้นไปจากสมาชิก 246 คน ซึ่งหากในวันนี้ได้ว่าที่ กกต. ครบทั้ง 7 คนหรือ 5 คนขึ้นไป ตามกรอบของกฎหมายระบุว่า สามารถที่จะประชุมเพื่อเลือกประธาน กกต. และทำงานได้ แต่หาก น้อยกว่า 5 คน จะต้องเริ่มต้นกระบวนการสรรหา หรือนับหนึ่งใหม่ในจำนวนที่ขาด ทั้งนี้ หาก สนช. ไม่ผ่านความเห็นชอบบุคคลใดเลย ต้องเริ่มกระบวนการใหม่ทั้งหมด โดยจะใช้วิธีเดิมหรือวิธีทาบทามบุคคล ตามข้อเสนอของนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้

 

อย่างไรก็ตาม จะไม่มีผลกระทบ หรือเกิดปัญหาสุญญากาศการทำงานของ กกต. เพราะยังมี กกต.ชุดเดิมสามารถทำงานได้ พร้อมย้ำว่า สนช. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ กกต. ตามหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ตามกฎกติกา ไม่มีอคติ และปราศจากใบสั่ง และเชื่อว่า กรรมาธิการได้กลั่นกรองมาอย่างดีแล้ว