"ผู้ว่าฯ อัศวิน" เปิดห้องทำงานต้อนรับวันเด็ก
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 15:17 น.

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดห้องทำงานต้อนรับน้อง เนื่องในวันเด็ก ปี 62

 

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบโอวาทของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในโครงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ในการจัดงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อสร้างทัศนคติ เจตคติที่ดีให้แก่นักเรียนในสังกัด รวมไปถึงได้มีโอกาสรู้จักระบบการทำงานของกรุงเทพมหานคร และได้เข้าพบบุคคลสำคัญของกรุงเทพมหานคร และในโอกาสนี้ได้เปิดห้องทำงานผู้ว่าฯ กทม. ให้ผู้แทนนักเรียนได้เยี่ยมชม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองต่อไปในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนครู และผู้แทนนักเรียนในสังกัด ร่วมรับฟังโอวาท ณ บริเวณหน้าลานหน้าองค์พระพุทธนวราชบพิตร ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) เขตพระนคร