โรงจำนำปากน้ำโพลดดอกเบี้ยช่วงเปิดเทอม
วันที่เผยแพร่ วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 13:00 น.

 

โรงจำนำประกาศลดดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.25% ต่อเดือนช่วยเหลือผู้ปกครองช่วงเปิดเทอม

 

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้มีการกำหนดนโยบายการลดอัตราดอกเบี้ย รับจำนำ ของสถานธนานุบาลในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนเปิดใหม่ที่จะถึงนี้ โดยสถานธนานุบาลในสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ทั้ง 3 แห่งประกอบด้วย สถานธนานุบาล 1 ตั้งอยู่ที่ ตลาดสดเทศบาล สถานธนานุบาล 2 ตั้งอยู่ที่ หน้าโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ สถานธนานุบาล 3 ตั้งอยู่ที่ บริเวณด้านข้างศูนย์การค้าท่ารถนครสวรรค์
 

ส่วนการประกาศลดอัตราดอกเบี้ย รับจำนำ ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียนนั้น ได้เริ่มแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โดยเงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อเดือน และเงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน ซึ่งสถานธนานุบาลทั้ง 3 แห่ง จะเปิดทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 น. – 16.00 น.