เปิดประวัติบรมราชาภิเษก พระราชพิธีศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดิน
วันที่เผยแพร่ วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 14:43 น.